Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
De gedachtenis van de overledenen

De gedachtenis van de overledenen
Op zondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben we in de kerk hen die het afgelopen jaar uit ons midden zijn  weggenomen, herdacht. Onder het spelen van dwarsfluit werden hun namen genoemd en werd er voor ieder een licht aangestoken.
De namen die genoemd werden waren:
 
Gerdina Jacoba Christina Gerritje Eskes-Gaikhorst
overleden op 2 december 2014 in de leeftijd van 90 jaar
 
JANTJE MAANDAG-VAN DIJK
overleden op 6 mei 2015 in de leeftijd van 88 jaar
 
MIENEKE DIMMENDAAL-DENKERS
overleden op 9 juli 2015 in de leeftijd van  86 jaar
 
DICK KETTING
overleden op 6 september 2015 in de leeftijd van 79 jaar
 
Johanna Berendina ANNIE GARRITSEN-GARSEN 
overleden op 10 september 2015 in de leeftijd van 87 jaar
 
DERK HOLTSLAG
overleden op 15 september 2015 in de leeftijd van 89 jaar
 
Hierna was er gelegenheid voor iedereen om een lichtje te ontsteken voor een dierbare overledene.
 
Vervolgens werd het volgende gedicht door Zwennie Langwerden voorgedragen
 
Draden van verbondenheid  (Mariuns van den Berg)
 
De draad van de liefde
verbindt mij met jou
 
de draad van het gemis
verbindt mij met jou
 
Zoveel draden verbinden mij
met zoveel mensen
 
altijd is er die draad met jou
ze doorkruist alle andere draden
ze geeft betekenis
aan alle levensdraden
 
de draad van de liefde
verbindt voor altijd
 
de draad van ‘t gemis
verweeft zich
met die van de liefde.
 
We zongen daarna lied 793:1+3
Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven, door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen, gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen in uw grote bruiloftsstoet.
 
Bron van liefde, licht en leven, laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven, liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen – liefde heeft de eeuwigheid.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.