Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Aantekeningen bij de zondagse Evangelielezing – zondag 11 oktober Aantekeningen bij de zondagse Evangelielezing – zondag 11 oktober
Aantekeningen bij de zondagse Evangelielezing – zondag 11 oktober
“Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”
Ik herinner me een intens gesprek op de universiteit met een vriend die niet geloofde. We praatten tot laat in de avond.  Dit was een van de teksten die hij tegenwierp – één reden om niet te geloven.  Het leek hem onterecht, of toch allemaal al van tevoren besloten. Ik had geen sterk antwoord.
 
Nu weet ik wel een antwoord. Nu weet ik dat het bruidskleed dat die gast niet aanhad (de reden waarom hij niet welkom was) een symbool is voor goede daden.  In het boek Openbaring staat “De bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.”  Goed gedrag dus van de gelovigen. Gedrag dat strookt met een geloof in Christus die zijn volgelingen oproept tot naastenliefde. Vrij voordehand liggend dat je dat wel moet hebben als je in de hemel wil komen.  
 
Maar ik ben niet zo geïnteresseerd in de hemel.  En volgens mij gaat de gelijkenis daar ook niet over.  Ik heb nog verder wat gelezen in de theologie en heb geleerd wat de bedoeling van een gelijkenis is. Een gelijkenis is niet lerend. Nee.  Een gelijkenis is activerend. Een gelijkenis is “performative language” (J.L. Austin).  Een gelijkenis brengt de hoorder tot verandering door een spanningsveld te doen ontstaan “tussen het alledaagse en het koninkrijk van God” (D. Marguerat). Deze gelijkenis zegt niets over een eventuele scheiding tussen gelovigen en ongelovigen. Deze gelijkenis is bedoeld voor de luisteraar van nu. Die luisteraar ben ik. Het spanningsveld dat in mij ontstaat, als ik het verhaal hoor en er over nadenk, is tussen een leven van angst en kleinzieligheid, van zorg en wrok, en een leven van volheid, een vol respons op het leven, een grote JA tot de schepping van een geweldige God, een genieten van de dag en een glimlach voor de dierbaren met wie ik het leven deel, vergeven en vergeving ontvangen en leven met vertrouwen. Gewoon jezelf zijn zoals God je heeft bedoeld. Nu, vandaag, mag ik leven, zo. En zonde, jammer, als ik dat niet doe. Ik moet dus dat bruiloftskleed bemachtigen. Nu! Geld niet, macht niet, pensioen niet. Dat is een belediging tegenover de gastheer. Dat doet niet eer aan zijn geschenk.  Trek een ander leven aan! Het leven van het koninkrijk van God!  Vandaag! Geniet!
Matteüs 22:1-14
 
Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit de nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stier en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen.  De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zij dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag jij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slecht weinigen uitverkoren.”
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.