Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Aantekeningen bij de zondagse Evangelielezing: zondag 1 november 2020 Aantekeningen bij de zondagse Evangelielezing: zondag 1 november 2020
Aantekeningen bij de zondagse Evangelielezing: zondag 1 november 2020
 Iedere keer dat ik deze gelijkenis tegenkom denk ik
terug aan een tijd, zo’n twintig jaar geleden, dat ik naar
Brussel ging om college te volgen.  Ik was predikant van
de Waalse kerk in Delft waar ik in het Frans moest
preken. Om mijn Frans op peil te houden pakte ik iedere maandagmorgen om 07.24  uur de trein van Rotterdam
naar Brussel en kon zo aanschuiven om 10 uur als
toehoorder in de college van de Nieuw Testamenticus le
Professeur Charles Lejeune, op de tweede verdieping van
het huislijke faculteitsgebouw, Rue des Bollandistes 40. . 
Wat heb ik aan die man veel gehad! Nog lees ik zo af
en toe de aantekeningen die ik in die tijd maakte, van
de heldere en getailleerde exegese, de grondige uitleg
van het Nieuwe Testament - ook een keer van deze
gelijkenis. Maar ik denk ook terug aan die tijd met een
zekere schaamte. Ja, want ik, 40-ger, dacht het wel eens
zelf beter te weten – ik was immers in de eerste plaats
gekomen voor de taal en niet de theologie waarin ik
al geschoold was  – en dus onderbrak ik de professor wel
eens:  Non Monsieur, je ne suis pas d’accord, vous vous
trompez!  Lejeune bleef altijd beleefd.  Hij luisterde
geduldig, met een zekere irritatie, gaf antwoord,
maar pakte de draad daarna weer vrij snel op. Het moest
geen gesprek worden. Hij had zijn verhaal en hij wilde
dat in dat uur brengen.  Eén keer, herinner ik me, bood ik
na de koffiepauze mijn excuses aan.  Hij had gelijk
gehad over iets, ik niet.
 
Luisteren naar de meester.  Respectvol luisteren naar de docent, de hoogleraar die er jaren van studie aan heeft geweid - hij is niet voor niets professor! - die er goed over na heeft gedacht, er tijd voor heeft genomen, en vandaag goed beslagen ten ijs is gekomen. Niet zomaar,  met een losse gedachte, haar of hem onderbreken. Als straf krijg ik er nu zelf regelmatig mee te maken! Er wordt maar door weinigen echt naar mij geluisterd in de klas. Ze roepen spontaan de gekste dingen, of ze volgen mij totaal niet, zitten naar iets heel anders te luisteren of te kijken op hun smartfoon, terwijl ik “doceer”.
 
In de kerk moet je luisteren. En nu in Coronatijd helemaal.  Zelfs al zou je het durven om de predikant te onderbreken, het mag niet, vanwege Covid.  Je mag alleen maar luisteren. Zelfs Amen zingen mag niet meer. Stil zitten, luisteren naar het woord.  Zou dat misschien die olie van die wijzen zijn?  Concentratie?  Persévérance, zei Lejeune. Concentratie die het uithoudt, focus op het woord, een uur lang? En bij die dwazen het tegenovergestelde: dissipatie, afleiding, regelmatige onderbrekingen… afhaking?  Weinig olie?
Mattheüs 25:1-13
 
Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie.  De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 
 
Midden in de nacht klonk er luid geroep: “ Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.”
De wijze meisjes antwoordden:
Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen.  Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”
 
Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.
 
Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “ Ik ken  jullie werkelijk niet.” 
 
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.