Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Aantekeningen bij de zondagse Evangelielezing: zondag 25 oktober 2020 Aantekeningen bij de zondagse Evangelielezing: zondag 25 oktober 2020
Aantekeningen bij de zondagse Evangelielezing: zondag 25 oktober 2020
Een boek dat in de tachtiger jaren van de vorige eeuw veel indruk op me maakte was The Myth of Christian Uniqueness (Red. John Hicks).  Het was in de tijd dat ik me voorbereidde op zendingswerk en ik nogal overtuigd was van het unieke van het christelijk geloof.  Alleen het christelijk geloof was de waarheid, alleen Jezus kon een mens redden - zo was mijn mening.  Het boek liet me zien dat bijvoorbeeld de leer om je naaste lief te hebben als jezelf helemaal niet zo uniek is.  Alle grote godsdiensten komen tot die conclusie. Koran 4, 36 bijvoorbeeld: “En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe. En weest goed voor de ouders en de verwanten, en de wezen en de behoeftigen, en de verwante buren en de niet-verwante buren, en de goede vrienden en de reiziger en de slaven waarover jullie beschikken. Voorwaar, Allah houdt niet van trotse hoogmoedigen.” - Lijkt aardig op wat Jezus leert!  En de Bhagavadgîtâ zegt (6.29): ‘Degene wiens zelf een geheel is geworden door yoga, ziet zichzelf in alle wezens en alle wezens in zichzelf ’- “Is dat niet de betekenis en de volledige honorering van het tweede grote gebod van de christenen: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’? (Matteüs 22.39)”, vraagt Douwe Tiermersma - (https://www.advaitacentrum.nl/publicaties/teksten-van-douwe/naastenliefde-en-advaita. 
Ik moest mijn theologie wel enigszins bijstellen.  Pijnlijk.  Maar ook verlossend.  Aan de ene kant deed het pijn te moeten bekennen dat mijn geloof niet uniek was en dat ik daarom voorzichtig moest zijn in het overdragen, niet iedereen in andere culturen kon gaan vertellen dat ze het bij het verkeerde eind hadden, dat ik de waarheid in pacht had en bekeert u maar!  Aan de andere kant, bemoedigend om te zien dat er toch zoiets is als universele waarheid, licht wat de mens in alle culturen gezien heeft, en dat dat toch wel verschilt van wat bijvoorbeeld een Nietzsche leert: naastenliefde is voor watjes, grijp naar macht! Er is dus wel degelijk een gedrag waar we het in principe als gelovigen op aarde allemaal over eens kunnen zijn, en ook met humanisten als bondgenoten. Dat geeft hoop voor de vrede.
En misschien dat Jezus dat als hoofdzaak ook verder wil onderstrepen als hij zijn vraag stelt aan de Farizeeën die het allen zo zeker weten: ‘Wie is de ware Messias?’ ‘De Zoon van David!’ ‘De Profeet!’ ‘De Boeddha!’ ‘Haile Selassie!’ ‘Die politicus!’ Mensen willen een idool. God is groter dan een idool.  Hij is liefde (I Joh. 4,6).
Mattheüs 22:34-46
Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar.  Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde:
‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk; heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de We en de Profeten staat.’
Nu de Farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag:
‘Wat denkt u over de messias?  Van wie is hij een zoon?’
‘Van David,’ antwoordden ze.
Jezus vroeg: 
‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen?  Want hij zegt: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’
En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.