Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Aantekeningen bij de zondagse Evangelielezing: zondag 4 oktober 2020 Aantekeningen bij de zondagse Evangelielezing: zondag 4 oktober 2020
Aantekeningen bij de zondagse Evangelielezing: zondag 4 oktober 2020
Het gaat over een ongehoorzaam Israël.  Israël wordt beheerst door een vrome klasse die zichzelf dient en niet God. Godsdienst is in feite zelfverheerlijking geworden. De godsdienstbeoefenaars oogsten vruchten zoals aanzien en macht.  De wijngaard – de godsdienst zoals die bedoeld is – moet dus naar anderen toe: armen, de onaanzienlijken binnen de samenleving van die tijd, de mensen die “vroom gedrag”  niet op kunnen brengen omdat ze het zwaar hebben.
Mensen in nood. Jezus denkt niet aan de wijdere wereld, andere volkeren.  Hij denkt aan een ander soort volk binnen Israël.  De mensen “buiten de kerk”.
 
Wat kunnen we hiermee?
 
1. Godsdienst en een vroom gelovig leven oogst in Nederland vandaag geen aanzien of dergelijke vruchten meer.  Voor de zonde van zelfverheerlijking worden we gespaard.
 
2. Ik zie geen groep binnen de samenleving en “buiten de kerk” die in Nederland te wachten staat op overname van de wijngaard.  Of wacht even  … de migrantenkerken misschien? Maar verder niemand, tenzij we moeten denken aan keukenverkopers, flatontwikkelaars, Amazon kluislocatieverhuurders…  Een leeg groot gebouw op ieder dorp en in iedere wijk: daar zit wel geld in.
 
3.    Er wordt ons wel degelijk iets ontnomen. De PKN verliest terrein.  Is dit straf?  Is dit vanwege ons gedrag?  Hebben wij de oogst van de wijngaard aan de eigenaar (God) onthouden?  Ik denk het wel.  Hij heeft niet de vruchten gekregen waar Hij recht op had. Vruchten zoals het delen van onze rijkdom met de armen, inzet voor gerechtigheid op aarde... We zijn te comfortabel in de wereld, te meegaand geweest met de materialistische samenleving. Dominees met mooie cao’s..
Reageer!
Mattheüs 21:33-46
33‘Luister eens naar deze gelijkenis: een landeigenaar legde een wijngaard aan. Hij zette er een muur omheen, maakte een bak voor het persen van de druiven en bouwde een uitkijktoren. Daarna verhuurde hij de wijngaard aan enkele boeren en vertrok naar het buitenland. 34In de oogsttijd stuurde hij enkele mannen naar de boeren toe om zijn deel van de oogst op te halen. 35Maar de boeren begonnen met hen te vechten. De ene ranselden zij af. Een ander sloegen zij dood en weer een ander gooiden zij met stenen dood. 36Daarna stuurde de eigenaar andere mannen. Nog meer dan de eerste keer. Maar hen verging het al niet veel beter. 37Ten slotte stuurde de eigenaar zijn zoon. Hij dacht dat zij hem wel zouden ontzien. 38Maar toen de boeren de zoon zagen aankomen, zeiden ze tegen elkaar: “Daar is de erfgenaam! Laten wij hem doodslaan. Dan is de wijngaard van ons!” 39Ze sleepten hem buiten de wijngaard en vermoordden hem. 40Als de eigenaar naar zijn land terugkeert, wat zal hij dan met die boeren doen?’ 41‘Hij zal die ellendelingen een vreselijke dood laten sterven,’ antwoordden zij. ‘En de wijngaard zal hij verhuren aan andere boeren, die hem op tijd zullen betalen wat hem toekomt.’ 42Jezus zei: ‘U hebt toch wel eens in de Psalmen gelezen: “De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. De Here heeft daarvoor gezorgd en wij zien het als een groot wonder.” 43Wat Ik wil zeggen, is dit: God zal zijn Koninkrijk bij u weghalen en het geven aan een volk dat Hem geeft wat Hem toekomt. 44Als u over deze steen valt, zult u te pletter slaan. En als deze steen op u valt, zult u vermorzeld worden.’ 45De leidende priesters en Farizeeën begrepen nu wel dat deze voorbeelden op hen sloegen. 46Daarom wilden zij Jezus gevangen laten nemen. Maar zij durfden niet, omdat ze bang waren voor de mensen, die in Hem een profeet zagen.
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.