Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bijdragen aan het onderhoudsfonds/voorschot antependia door bijzondere acties en schenking Bijdragen aan het onderhoudsfonds/voorschot antependia door bijzondere acties en schenking
Bij hun 25-jarig huwelijksjubileum hebben de heer Henk Stoltenborg en mevrouw Rita Stoltenborg-Buskermolen een schenking gedaan aan de kerk ten behoeve van het onderhoudsfonds. Wij danken hen nogmaals van harte voor deze zeer gewaardeerde bijdrage.

De oliebollenactie was ook dit jaar weer een enorm succes.

Elders in WK leest u hier waarschijnlijk wel een verslag over.  De financiële netto-opbrengst bedroeg dit jaar € 1931,59.

Het geld is toegevoegd aan het onderhoudsfonds. Ieder jaar is het weer overweldigend hoeveel mensen deelnemen aan het organiseren, bakken en uitventen. Dank aan jullie allen! Met zulke heerlijke oliebollen is het grote aantal afnemers  wellicht wat minder verbazingwekkend, maar ook de kopers en supporters moeten natuurlijk worden bedankt voor hun steun aan de kerk. Niet in de laatste plaats geldt een woord van dank aan Bakkerij Besselink, waar de hele operatie steeds haar uitvalsbasis heeft en waar de vrijwilligers mogen bakken.

De netto-opbrengst van het tuinfeest dat eerder dit jaar rond kerk en pastorie gehouden werd, is € 1032,76. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de bestrijding van alle kosten die door de kerkrentmeesters namens de gemeente zijn voorgeschoten in het kader van de realisatie van de kleurrijke nieuwe kansel-kleden en antependia in de kerk, die naar ontwerp van de heer Dick Baauw zo toegewijd gemaakt zijn door diverse mensen uit  de plaatselijke gemeenschap in het huisatelier van mevrouw Dijkstra aan de Lankhorsterstraat. Dank aan een ieder die hier op welke wijze dan ook aan bijgedragen heeft! Bijzonder is wel dat, zowel bij de organisatie en de uitvoering van het tuinfeest als de antependia, vrijwilligers betrokken waren die zelf geen lid zijn van onze gemeente, maar die de kerk van Wichmond toch duidelijk ook een zeer warm hart toedragen. Dat siert de plaatselijke gemeenschap en is een hartverwarmende steun.

De kerkrentmeesters

 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.