Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Brook Duo Kerkentour 2015

Brook Duo Kerkentour 2015
De Brook duo Kerkentour trok in een paar seizoenen meer dan 14000 bezoekers naar de kerken om te luisteren naar de winterse vertellingen en liedjes in het dialect. Streekromanachtige belevenissen van plattelandsfamilies die lief en leed delen met elkaar. Verhalen waarin de kerk en het kerstverhaal een centrale rol vervullen. Natuurlijk wordt aan de bezoekers gevraagd om de kerstliederen mee te zingen.
Schrijver Gert-Jan Oplaat heef dit jaar een nieuw verhaal geschreven dat de titel “Storm op kas-oamd” kreeg. Hij neemt u mee naar 1928 waarin het leven van de “blinde Teuntje” centraal staat. Teuntje Dams is de zoon van een arme klompenmaker die op moet boksen tegen de grote herenboeren. Een van de zonen van een van de herenboeren is Harmen Groot Wilterdink, die de bijnaam “de Storm” heeft vanwege zijn branie en arrogante gedrag. Hij vernederd arbeiders en dagloners en heeft het “te hoge vuur’t gat”. De kilte van de grote boerenfamilie Groot Wilterdink staat pal tegenover de warmte van de kleine klompenmakers familie Dams. Teuntje prijst zich gelukkig, ondanks zijn blindheid. Hij krijgt bijles van bovenmeester Kees Lieftink en ook dominee Jaap Renkema helpt Teuntje graag en wil hem op kerstavond laten zingen in de kerk. Deze diepe wens van Teuntje komt niet uit omdat een zoon van een dagloner achter in de kerk hoort  volgens de herenboeren van de kerkenraad. Teuntjes wens gaat dan ook niet in vervulling……………of toch wel?….als blijkt dat Teuntje eigenlijk………..Vele stormen komen voorbij in dit verhaal……maar of “de Storm” gaat liggen?
Na drie winterse vertellingen kon op vele verzoek een boek natuurlijk niet uiblijven.  De verhalen zijn gebundeld, ondersteunt met mooie tekeningen en na afloop van de vertelling te koop.  Een speciale ingerichte stand is daarvoor aanwezig.  Het Brookduo hoop U allen te mogen begroeten en wat warmte te mogen geven in deze donkere dagen voor kerst.
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.