Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
UITVERKOCHT Brook Duo treedt weer op in Protestantse Kerk te Wichmond UITVERKOCHT Brook Duo treedt weer op in Protestantse Kerk te Wichmond
UITVERKOCHT
Dit vindt plaats op donderdagavond 10 december 2015 om 20 uur in de Protestantse Kerk aan de Dorpsstraat 16 te Wichmond.
Ze komen dan met hun nieuwe programma, genaamd"Storm op Kas-Oamd"
Na het succesvolle optreden van vorig jaar in een volle kerk en de enthousiaste reacties van iedereen hebben we besloten om hen weer te vragen naar Wichmond te komen met hun nieuwe programma.
Gert Jan Oplaat en Henny Tijink brengen dan opnieuw een avondvullend programma. Een programma met vertellingen afgewisseld met dialectliedjes.
De entree zal evenals vorig jaar € 10,00 bedragen inclusief 1 consumptie.
Kaarten verkrijgbaar bij:
In de pastorie en in de kerk liggen intekenlijsten waarop u alvast kaarten kunt bestellen.
Kaartverkoop en/of ophalen van de kaarten kan op de zaterdagen 
21 , 28 november en 5 december van 10 tot 12 uur in de pastorie dorpssstraat 18 te Wichmond.
Jan Rietman               0575-441999
Henk Ellenkamp         0575-441523 ('s avonds)
                                   E-mail:
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.