Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
STAND VAN ZAKEN EN RICHTLIJNEN RONDOM CORONAVIRUS STAND VAN ZAKEN EN RICHTLIJNEN RONDOM CORONAVIRUS

 

Maatregelen en actuele informatie coronavirus COVID-19 algemeen

Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april),
ook met minder dan 100 mensen.
Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering,
waarover later meer informatie komt.

(Bron: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/ )


Allereerst raden wij iedereen aan om de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te lezen om op basis daarvan een eigen afwegingen te maken of u naar bijeenkomsten wilt komen die wij tijdens deze periode nog organiseren, of dat het voor u en/of anderen wellicht beter is om daar tijdelijk van af te zien.

Website Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/ALLE KERKDIENSTEN ZIJN TOT NADER BERICHT ZIJN AFGELAST

Kerk en Withmundi zijn voor reguliere erediensten
en publieksactiveiten gesloten

De kerkenraad en predikant van de Protestantse gemeente te Wichmond heeft op maandag 16 maart 2020 in goed overleg unaniem besloten om deze maand verder geen kerkdiensten meer te houden.
Deze termijnis op aanwijzing van de overheid verlengt.
De periode waarvoor de overheidsmaatregelen voorlopig gelden:
tot en met 1 juni a.s.


Uitvaarten: maximaal aantal bezoekers,
gebruik van kerk en Withmundi etc.
 
Mocht er zich in deze periode onverhoopt een sterfgeval voordoen in onze gemeente, dan zal op dat moment worden beoordeeld in hoeverre er met in achtneming van alle richtlijnen en adviezen gebruik kan worden gemaakt van de kerk en Withmundi ten behoeve van een uitvaart. Het RIVM bepaald dat er maximaal 30 (dertig) personen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn. Er zijn ook regels opgesteld voor wie er wel en niet een uitvaart kunnen bijwonen. Grote uitvaartorganisaties zijn het duidelijk eens met de geest van die regels, maar wijzen op uitzonderingsgevallen waarbij zij van plan zijn om zonder gevaar voor de volksgezondheid die regels iets ruimer te interpreteren/toe te snijden op de praktijksituatie die zich voordoet. In ieder geval wordt het maximale aantal personen strikt gehandhaaft. De uitvaartbranche adviseert, en houdt grotendeels zelf aan, geen condoleances meer te houden. De kerkenraad zal in voorkomende gevallen zoveel mogelijk aansluiten bij wat nu/dan als regel en/of verstandige praktijk geldt. 


Zie m.b.t. uitvaarten ook website RIVM en kennisbank uitvaart/-verzekeringbranche Uitvaartdirekt:
https://www.rivm.coronavius/covid-19/informatie-voor-professionals/postmortale_zorgverlening
ht
tps://www.uitvaartdirekt.nl/gevolgen-uitvaart-corona/

Bezoekwerk
Er wordt zeer voorzichtig en terughoudend omgegaan met al dan niet regulier bezoekwerk.
Er worden voorlopig geen bezoeken gebracht aan instellingen voor ouderen of zieken en het al dan niet bezorgen van de (zondagse) bloemengroet wordt steeds zorgvuldig afgewogen. 

De contacten worden zoveel mogelijk beperkt tot de telefoon en e-mail.
Bij persoonlijke bezoeken worden in ieder geval alle regels in acht genomen: 1,5 m afstand, geen handen schudden enz.
Is er pastorale zorg noodzakelijk bij een zieke, dan is voorafgaand overleg met de behandelend arts de juiste weg. Kies bij twijfel voor veiligheid: zeg gerust dat u iemand niet wilt ontvangen/bezoeken! Juist met die voorzichtigheid zien wij óók om naar de ander. Probeer elkaar bijvoorbeeld wat vaker te bellen, te mailen, naar elkaar te zwaaien, een kaartje misschien... Dat kan eventuele gevoelens van eenzaamheid wellicht verlichten.
Vanzelfsprekend komen mensen die namens onze kerkelijke gemeente bij u op bezoek komen tijdelijk bij u weg wanneer zij zelf symptomen van een (aankomende) griep hebben of anderszins kunnen vermoeden dat ze mogelijk besmettingsgevaar opleveren voor u en uw naasten.

 

De inhoud van dit bericht m.b.t. besmettingsgevaar is gebaseerd op de gepubliceerde informatie van het   RIVM (zie steeds ook hun website!), de verdere richtlijnen zijn gebaseerd op de informatie zoals deze is verstrekt door de PKN en de besluiten van het moderamen van de kerkenraad.
Zodra de situatie daartoe aanleiding geeft zal deze informatie z.s.m. geactualiseerd, aangepast en/of aangevuld worden.

(Bericht is voor het eerst gepubliceerd op vrijdag 13 maart 2020, 09.00 uur. Maandag 20 maart 2020 om 20.25 uur is deze informatie voor het laatst aangepast.)


Namens de kerkenraad,
College van kerkrentmeesters

terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 07-06-2020 om 10.00 uur
Livestream via: https://youtu.be/zQqCDkciRfI
Orde van Dienst : Zie Kerkdiensten meer details
meer details

Dienst
datum en tijdstip 14-06-2020 om 10.00 uur
meer details

Dienst
datum en tijdstip 21-06-2020 om 10.00 uur
meer details

Dienst
datum en tijdstip 28-06-2020 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.