Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
De “Openluchtdienst” aan het begin van de feestweek (21 augustus

De “Openluchtdienst” aan het begin van de feestweek (21 augustus
Het weer werkte even niet mee!  Op zaterdagochtend, 10 uur, kwam de voorbereidingscommissie in de consistoriekamer van de kerk bijeen om de vooruitzichten te bespreken. Kunnen we het nog buiten houden?  Zondag zou de slechtste dag van een onbestendige periode worden. We riskeren het niet, besloten we.  We gingen alvast binnen inrichten. 
En dat was niet verkeerd. Hoewel het redelijk droog bleef, liet de zon zich zondagochtend niet of nauwelijks zien en was het nog kil ook. Binnen zaten we goed en het werd een sfeervolle dienst. Vanaf begin al.  Op de wijs van de oude psalm 133 zongen we: Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ‘t dat kind’ren/ van ‘t zelfde dorp elkaar in’t vieren vinden:/ Wichmond-Vierakker bidt tezaam./ De zegen van Gods hoog verheven naam/ daalt op ons neer vol zoete tederheid/ als olie die de priester wijdt./  Als olie die Sint Ludgers staf en kleren/ met geur doordringt, zo is de gunst des Heren/ voor wie eendrachtig samenzijn./ Als dauw is het die ligt zo mild en rein./ Vierakker-Wichmond samen door één deur:/ ’t Is als een regenboog vol kleur. Die deur, de dag van tevoren gemaakt door Hankie Rietman, werd door de kinderen in Withmundi versierd tijdens de dienst.  U ziet op de foto het moment waarop de deur  onthuld werd in de kerk.  Jan Marijnissen had net een prachtige preek gehouden, over hoe je er zeker van kan zijn dat je door die deur heen mag: als je liefde hebt voor elkaar. En dus gingen we aan het eind met z’n allen door die ene deur heen, op weg naar de gezamenlijke koffie, limonade en thee.
 
Al met al een hele geslaagde oecumenische dienst waarin Wichmond Katholiek en Protestants verenigd waren, met prachtige muzikale bijdrages van Marise den Bakker, Verena Schieven, Jan Schieven op trompet, Ron Holtslag op orgel en het oecumenisch koor dat ons door de liedjes heen loodste en ook nog wat solostukken zong.  Het Oranjecomité stak de kaarsen en verzorgde een schriftlezing.  De collecte ging naar Het Rode Kruis. 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.