Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Door mijn raam in de pastorie zie ik krokussen.  Wat? Nu al? Het is pas 29 januari. Maar wacht eens even, hebben ze niet gelijk? Pasen is toch ook vroeg dit jaar, 27 maart?  Volgend weekend is het al carnaval, en dan moeten ze wel present zijn. Want Carnaval - bonte tijd van kleur en plezier – ho ho! daar wil heel de natuur aan meedoen, ook krokussen in paars en wit en geel getooid, zo donkergeel als bier in glas. In de kerk gaan we het ook vieren.  Op zondag 7 februari hebben we een gezinsdienst en we hebben gekozen als thema: carnaval van de dieren. Jawel. Want ook de dieren vieren carnaval.  We gaan de muziek van Saint-Saens spelen, op de laptop, stukjes uit zijn mooie carnaval des animaux. En we zetten de banken van de kerkzaal in de vorm van een schip, want als we aan dieren denken, dan denken we aan de ark. Iedere kerk heeft immers een middenschip en wil een ark zijn voor mens en schepping, een plek van redding en gezelligheid. Het wordt carnaval in de ark van de Protestantse kerk in Wichmond! Even.  Zondag 7 februari.  Kinderen gaan op instrumentjes muziek maken die bij dieren past.  Een gitaar gaat beergeluiden spelen, de blokfluiten vogelgepiep, een viool de muis. En we gaan met z’n allen zingen in die ark: Ouwe Noach had een ark, hia-hia-ho, en in die ark had hij een koe, hia-hia-ho. En een boe-boe hier, en een boe-boe daar, hier een boe, daar een boe, overal een boe-boe..  en zo gaan we met nog heel wat meer dieren meezingen, en zwaaien en dansen… want het is carnavalstijd en we zijn met de schepping op de ark. De kerk een gezellige ark op de woelige zee van dit leven.  Een veilig schip waar het feest is. Tenminste, soms. Niet altijd. Afgelopen zaterdag was ik op de ark van Noach, in Dordrecht.  Het was een plezierig gemeente-uitje in twee minibusjes, dat wel,  maar op die ark, nou, koue boel.  Het regende en er was geen verwarming. En het was ook nog een beetje verdrietig, want die ark ging dicht.  Echt waar, lezer, hij ging dicht.  Het was de laatste dag. Sommigen zeiden: hij gaat naar Brazilië, naar Rio, daar is het straks feest.  Maar in Dordrecht ging hij dicht, en inderdaad de meeste dieren waren al weg, de pony’s, de geiten, de wallaby’s...  Met mijn vorige gemeente gingen we een keer op Hemelvaartsdag naar de ark in Dordrecht en toen waren ze er allemaal nog wel en was het ook niet koud, maar nu?  Nergens een levend beest meer te bespeuren, behalve wat vogels. En nota bene die witte duif. Echt waar, lezer, ik kwam hem tegen op een trap. Zo, jij toch weer terug, duifie?  Kon je het niet uithouden, daarbuiten?  En je ging zo vrolijk weg.  Maar waar is je olijfblad?  Wat zeg je me nou? ’t Is daar allemaal oorlog op aarde en de godsdienst heeft daar het meeste schuld aan?  Jij had er genoeg van en je kreeg heimwee?  Heimwee naar de ark? Nou, vlieg hier dan maar lekker rond, duif, je bent hier veilig, hier geen geweld. Maar straks is er niemand meer, hoor, nee, je krijgt het eenzaam, vrees ik. Maar oh, lezer, waarom denk ik nu ineens aan de kerk?  O, lezer, o, o, ik krijg het koud, o, het is eenzaam, o, ik huiver: de kerk van Nederland, de kerk van Wichmond. Zal die worden zoals de ark, die ark in Dordrecht, leeg, eenzaam, koud en, en, dicht?  Nee toch?  Hou op met dat gezeur, man, je gaat  carnaval vieren op de ark van Wichmond, zingen en dansen en hossen met de bloemen en de dieren en de mensen, jong en oud, een waar carnavalsfeest, daar komen ze allemaal op af, je zult het zien, voordat ze moeten gaan vasten op die grijze woensdag, Aswoensdag, 10 februari, tijd van inkeer, tijd van vertrek naar de woestijn, tijd van de grote leegte die dan alleen gevuld kan worden, door, door, ja door wat dan? Nou, door de geest van God.
Agenda
Donderdag 4 februari, 19.45 uur in de pastorie: gesprek over “De herfst van ons geloof.” Iedereen welkom.  Het is warm in de pastorie en er is koffie en thee met lekkere koekjes. We praten over ons geloof in vergelijking met de vier seizoenen. Ieder seizoen heeft zijn mooie dingen. Iedereen welkom. 
Vrijdag 5 februari, 18 uur – 18.30: korte avonddienst gevolgd door gebed. U kunt uw verzoeken (al dan niet anoniem) voor specifieke voorbeden voor hulp bij ziekte of ander soort zorg op de zondag in de enveloppe leggen die aan het prikbord bevestigd zal worden in de pastorie (waar we koffie drinken na de dienst).  De enveloppe nemen we mee naar de kerk op de eerste vrijdagavond van iedere maand, voor gebed. 
Zondag 7 februari, 10 uur:  gezinsdienst (voor jong en oud).  Thema: Carnaval van de dieren.
Vrijdag 12 februari, 20 uur: Vesperdienst onder leiding van pr Rien Baauw. Zoals de afgelopen twee jaar houden we in de 40-dagentijd (de tijd voor Pasen) op (sommige)  vrijdagavonden vesperdiensten.   
Zondag 14 februari, 10 uur: eerste Zondag van de veertigdagentijd. ZWO dienst onder leiding van ds Deddie van Alphen
Het programma voor de door-de-weekse diensten in de veertigdagentijd ziet er als volgt uit:
Vrijdag 12 februari 20 uur:  vesperdienst: leiding Rien Baauw
Vrijdag 19 februari 20 uur: vesperdienst: leiding Tim Wiersum
Vrijdag 26 februari 20 uur: vesperdienst: leiding Rien Baauw
Vrijdag 4 maart, 20 uur:  oecumenische wereldgebeddagsdienst. Leiding Tim Wiersum
Woensdag 9 maart, 20 uur: Biddag voor gewas en arbeid met ds Boon
Vrijdag 11 maart: geen vesperdienst
Woensdag 16 maart: Licht dat ons raakt, een indrukwekkende presentatie op de bijeenkomst van de Oecumenische Vrouwengroep waar ook de vespergangers welkom zijn.  We slaan dus vrijdag 18 maart ook over.
Goede vrijdag 25 maart, 20 uur.  Dienst onder leiding van Rien Baauw
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.