Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Gespreksgroep over geloven Gespreksgroep over geloven
In de Januari en Februari , hebben we met een groepje mensen, onder leiding
van Pastor Rien  Baauw , gesproken over ieders persoonlijke geloofs-beleving.
Een onderwerp dat alleen dan tot zijn recht komt , wanneer de deelnemers,
zonder terughoudendheid, open hun ervaring willen delen.
En juist dat laatste was volop aanwezig , en heel mooi om mee te maken.
De leidraad van de gesprekken was , het boek: Overvloed & Overgave van Arjan Plaisier.
Hij schildert hierin het geloof van de mens in de kleuren van de vier jaargetijden.
de lente ,de zomer, de herfst en de wintergestalte.
Aan de hand van gedeeltes uit dit boek , maar vooral door de spontane wijze van het
samen bespreken , waren het zinvolle en ook interessante avonden.
Vooral wat op viel waren de totaal verschillende invalshoeken , wanner iemands
persoonlijke geloofs-beleving en verwachting ter sprake kwam.
Nogmaals een zeer geslaagde gespreksgroep, die hopelijk een vervolg krijgt.
Tot slot , de tekst van een geloofs- belijdenis , die iedereen heel passend vond.
      Ik geloof in een levende gemeente, waar iedereen zich thuis kan voelen
      waar mensen worden ontvangen als gasten , waar mensen begaan zijn met elkaar.
      
      Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap, mensen op zoek naar de naaste.
      mensen met aandacht voor zieken, mensen die ouderen niet afschrijven maar steunen.
 
      Ik geloof in een levende gemeenschap, waar kinderen welkom zijn,
      waar plaats is voor rusteloze zoekers en waar iedereen rust kan vinden
 
      Ik geloof in een geloofsgemeenschap waar de levende God aanwezig is,
      waar geleerd wordt te vergeven en waar iedereen een nieuwe kans krijgt.
 
      Ik geloof in een levende gemeente , die beademt wordt door de geestkracht
                                                                                                                       van Jezus.
      waar iedereen tegen elkaar zegt ,  " Ik ben er voor jouw".

 
Een deelnemer.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.