Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
ZWO-nieuws ZWO-nieuws
Inmiddels zijn we met de ZWO-groep voor het tweede jaar bezig met ons project “het Hospice” in Zutphen en het loopt voorspoedig.
Na de chrysantenactie van afgelopen september, enkele collectes en tussendoor binnengekomen giften, kon er in het najaar een bedrag van € 952,40 overgemaakt worden naar het Hospice. Dit was inclusief de verdubbeling door de diaconie van het ingezamelde bedrag.
Op de adventszondagen na de kerkdiensten, werden er in de pastorie cadeauartikelen verkocht, die door een groepje zeer enthousiaste dames (en een heer) tevoren in elkaar geknutseld zijn.
Tevens mochten we tijdens de kerstviering van de OVG en seniorensoos onze spullen verkopen, wat ook heel lucratief is geweest.
En er was de winterwandeling op tweede advent, dit jaar voor het eerst georganiseerd in samenwerking met Evert en Simone Rozendaal van camping “de Warnstee”.
Mede dankzij hun enthousiaste en belangeloze inzet en tevens het mooie weer, is er grote deelname geweest aan dit evenement en was het een geslaagde dag.
Het was een vrolijke boel in de kantine van de familie Rozendaal en er waren zelfs mensen, die niet mee konden doen met de wandeling, speciaal naar “de Warnstee” gekomen, alleen voor de gezelligheid aldaar en wat te drinken of soep te eten.
Al met al hebben deze activiteiten in de maand december € 770,79 opgebracht, wat ook weer verdubbeld is door de diaconie, dus in korte tijd is er nu in totaal € 2493,98 ingezameld en overgemaakt naar het Hospice!
 
Iedereen die hier op wat voor wijze dan ook, aan heeft bijgedragen: de gulle gevers, de knutselaars, de wandelaars, de kopers van chrysanten en kerstartikelen en alle medewerkers aan de organisatie, willen wij heel hartelijk bedanken voor hun deelname aan ons project!
 
Overigens worden er het hele jaar door in de pastorie mooie wenskaarten verkocht, ook weer gemaakt door enkele dames. Deze staan in een standaard in één van de kamers en het gaat via zelfbediening.

Overig nieuws:
Na een  aantal jaren van medewerking en toewijding, heeft Gracia Klein-Lenderink  besloten te stoppen als lid van de ZWO-groep.
Wij bedanken haar hartelijk voor al het meedenken en meewerken en haar geestdriftige inzet in al die jaren en hebben inmiddels afscheid van haar genomen, hoewel ze heeft aangegeven, dat we ook in de toekomst in geval van nood een beroep op haar kunnen doen.
Heel verheugd zijn wij, dat haar plaats onmiddellijk is opgevuld door Renske Ellenkamp.
Zij wil onze groep komen versterken en heeft al meteen een begin gemaakt in de ZWO-dienst op 14 februari.
 
Wij hopen als ZWO-commissie ons werk in 2016 weer net zo succesvol te kunnen voortzetten, met uw aller medewerking!
 
Gerrie, Renske, Marieke & Philip.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.