Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Het Knipscheerorgel in de Dorpskerk Het Knipscheerorgel in de Dorpskerk
Sinds ruim vijf generaties staat er in Wichmond onze Dorpskerk. In de eerste jaren was daarin geen kerkorgel. Het was een lang gekoesterde wens van de predikanten destijds een orgel te hebben om de volkszang te begeleiden. Sommigen van hen trokken persoonlijk hun portemonnee om het mogelijk te maken. Het hoefde niet iets duurs te zijn, of groots, als het maar Gods lof bescheiden kon begeleiden.
In de jaren 70 van de 19de eeuw was er voldoende geld bij elkaar gesprokkeld om een begin te maken met een instrument. De geboorte ervan zou met horten en stoten, bij stukjes en beetjes zijn beslag krijgen. De firma Knipscheer uit Amsterdam bestond al drie generaties lang uit orgelbouwers en Hermanus Knipscheer III (1870) werd aangezocht iets goedkoops neer te zetten met een paar registers/stemmen, een bourdon 8 en een half prestantenkoor dat het font zou vormen. Hermanus zocht wat oud pijpwerk uit de 18de eeuw in zijn werkplaats bij elkaar, vond ook nog een oude speeltafel /manuaal en ging aan het werk.
Wat jaren later vonden de eerste uitbreidingen plaats: een volledig prestatenkoor, een roerfluit 4, een quint 3 en een sexquialter, waardoor het orgel ook kan juichen en uit volle borst zingen, maar het schreeuwt nooit, tenzij een onverlaat zich achter het orgel misdraagt.  Het instrument klinkt altijd mild en de houten bourdon (van eikenhout van bijna twee eeuwen oud) klinkt warm; het hout is al eeuwen met pensioen en werkt niet meer, zodat ontstemd raken niet gauw voorkomt.
Zoals onze vaderlandse huisfilosoof Johan Cruyff al zei, heeft ieder nadeel zijn voordeel of andersom. Het orgel kreeg dankzij dit oude pijpwerk anderhalve eeuw later het predicaat historisch. Het kreeg een beschermde status wat wil zeggen dat het in deze staat in stand moet worden gehouden; van de Knipscheerorgels waren nog maar weinig (45) en het pijpwerk was soms veel ouder dan de bouwer zelf Hermanus Knipscheer III.
Recente uitbreidingen door de firma Van Vulpen zijn teruggerestaureerd.: een deel van een register  kreeg een nieuwe functie als wandversiering bij de verschillende kerkenraadsleden, onder andere bij B. Hiddink bij wie ik een paar pijpen in zijn woonkamer zag hangen. Bij navraag vertelde hij dat hij ook orgelliefhebber was en dat ons instrument teruggebracht was tot zijn historische staat en er wat pijpwerk overcompleet was.
Het uiteindelijk resultaat mag er wezen: een volwaardig orgel met een zgn. aangehangen onvolledig pedaal, geschikt ook voor volkszang, koorzang en eenvoudige orgelconcerten. Een vernieuwde windvoorziening en een elektromotor completeren het geheel .
Ik ben er blij mee en als er belangstellenden zijn om er na de dienst op te spelen dan nodig ik ze hierbij van harte uit; ik denk daarbij met name aan die twee jongens die zo leuk quatre-mains speelden tijdens de laatste gezinsdienst.
Frans Konincks, organist van de Dorpskerk 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.