Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Rouwkring ‘Verder na verlies’ Rouwkring ‘Verder na verlies’
De Rouwkring ‘Verder na Verlies’ is de afgelopen 2 maanden 4 ochtenden  bij elkaar geweest in de Voorde bij de Dorpskerk in Vorden.
Er waren een achttal deelnemers uit de PKN gemeentes, Hengelo Gld. Wichmond en Vorden. We bogen ons over het verhaal van ons verdriet, over de reacties uit de omgeving, moeilijke dagen en troost, door middel van gesprek en fototaal. Elke bijeenkomst begon met het aansteken van ieders kaars en met een gespreksronde over de tussenliggende weken.
Daarna kwam het thema van de ochtend aan de orde. Ds. Kool was als gast voor een stukje verdieping uitgenodigd voor de 3e bijeenkomst met als onderwerp: Geloof, verlies en troost.
Meegebrachte liederen, gedichten, dierbare voorwerpen, rouwkaarten waren vaak onderwerp van gesprek.
Bij het evaluatiegesprek op de laatste ochtend kwamen de volgende reacties naar voren:
Je hoort het verhaal van anderen en kijkt anders aan tegen het omgaan met je verdriet. Je ervaart troost aan elkaar, je deelt gedachten met elkaar. Het lijkt alsof het rouwproces wat verder van je af gaat staan, alhoewel rouwen en gedenken een tijd van hard werken is. Je kunt uiten naar elkaar toe wat je kwijt wilt al was het in het begin wel eens wat confronterend en werd je herinnerend aan moeilijke momenten. Je voelde je verbonden met elkaar, wel elk met zijn, haar eigen verhaal, maar ook vrij naar elkaar toe. Je bent wie je bent en zoals jij het beleeft is het goed, met respect voor de beleving van de ander. Verbondenheid en saamhorigheid waren sterk aanwezig.
De bijeenkomsten werden als teken van verbondenheid, woensdag 2 maart afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, gekookt door de 3 leidinggevende  dames. Er wordt het komende najaar een terugkom-ochtend georganiseerd voor de deelnemers. Hoe we verder gaan met het organiseren van nieuwe bijeenkomsten, daar gaan we ons nog verder in verdiepen . De ervaring was dat bijeenkomsten als deze heel zinvol kunnen zijn voor gemeenteleden in een rouwfase.Mede namens de deelnemers:

Gerda Brummelman, Zwennie Langwerden en Riek Klein Bramel
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.