Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bij de diensten Bij de diensten
Het is een interessante veertigdagentijd geweest.  Een beetje anders dan anders tot nu toe.  Dat is vooral vanwege de opstelling van de banken in de kerk. Ze hebben meerdere weken in een kring gestaan en dat zorgde voor een andere beleving van de kerkdienst.  Ik heb verschillende reacties gehoord. De een zegt: Geweldig!  Houden zo!  Iedereen in een kring rondom het Woord is veel intiemer. De ander zegt: Hopeloos! Ik krijg er een stijve nek van - zo een uur lang naar de dominee luisteren met mijn kop in een halve draai. En ik hoor veel minder. Een derde zegt: maar zo heb je wel contact met wie je in de kerk zit en kijk je niet alleen maar tegen ruggen aan. Een vierde zegt: Waardeloos! Als ik naar de kerk ga wil ik achterin onopgemerkt blijven - dan kan ik me beter concentreren. Nou, de kerkenraad gaat het evalueren, lezer. Van mij mag het voorlopig weer terug in de oude opstelling (maar wie ben ik?).  Het was in het begin ook maar tijdelijk bedoeld, en vooral met het oog op de gezinsdienst van 7 februari en de Garvedienst van 13 maart. Als je kinderen in de kerk hebt, is het fijn als ze in de kring zijn, vooral als ze iets doen in de dienst, want dan zien we ze allemaal beter.  Zo was het met kerst. Toen hadden we ook op eerste kerstdag de banken in en kring voor een kerstspel en dat liep geweldig. Maar de banken in de oude opstelling heeft natuurlijk ook wel iets.  Een argument is dat het zo altijd is geweest en dat het belangrijk is in de kerk dat het er vertrouwd aanvoelt, herkenbaar.  Geloof heeft vertrouwdheid nodig, en soms ook wat privacy, ook in de eredienst. De godsdienstoefening moet niet gestoord worden door onnodige veranderingen.  Zelf heb ik er bijvoorbeeld ook een hekel aan als er oude liederen die ik uit mijn hooft heb geleerd (Engelse liederen) met tekst- of melodiewijzigingen worden heruitgegeven, alleen omdat sommigen vinden dat de teksten niet meer van deze tijd zijn, of op een duidelijkere  manier geformuleerd zouden moeten worden. Ik ben ook een traditiemens. Maar ja, soms is het wel goed als we in een kring zitten, met Jezus, als het ware, in ons midden. Zo was het tijdens de wereldgebedsdagdienst op vrijdag 4 maart, ‘s avonds. We waren samen met een vertegenwoordiging uit de katholieke parochie en velen deden actief mee aan de dienst door iets te lezen of iets op de tafel te plaatsen in het midden. We voelden ons met elkaar verbonden, en ook met de christenen op Cuba die dit jaar de gebeden en projecten aan mochten dragen. We maakten samen de dienst.  Is niet het mooie van onze kerk dat die flexibel is en dat je de opstelling kunt aanpassen aan de gelegenheid? Je bent niet gebonden aan één decor. Je kunt het af en toe wijzigen. Ik ben benieuwd wat de kerkenraad gaat beslissen.  U zult het vast wel horen.  Maar banken in rijen of in een kring, een ding is zeker, lezer, Pasen komt eraan. En dat is veel belangrijker dan welke opstelling dan ook. Pasen is de reden waarom we christenen zijn.  Jezus heeft de dood overwonnen. Hij geeft ons hoop voor de toekomst, een toekomst waarin het leven het wint van de dood en de liefde het wint van de haat. Dat moeten we vieren, in welke vorm dan ook, anders gaat dit geloof verdwijnen en dat zou een groot verlies zijn voor de mensheid. Met Pasen gaan we dus massaal naar de kerk, want het is het grootste feest van ons kerkelijk jaar. We vieren de opstanding van Jezus! 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.