Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Agenda
Vrijdag 16 september, 14.30-16.30 uur:  een ontmoetingsmiddag in de pastorie. Iedereen is welkom. Het is altijd gezellig. Er is koffie en thee en meestal iets lekkers.  We bespreken een thema. Op 16 september is het thema: vakanties.   Diny Baauw zal ons vertellen over haar reis vorig jaar naar China. Ze brengt foto’s. We projecteren de beelden op een groot scherm. 
Zondag 18 september, 10 uur: dienst met ds Deddie van Alphen
Zondag 25 september, 10 uur:  De Garvedienst. Dit keer is de dienst in de katholieke H. Willibrordkerk in Vierakker.  We hopen op een goede opkomst!  Het is altijd leuk om de kinderen van de school in actie te zien in een kerkdienst.
Zondag 2 oktober: De eredienst om 10 uur.  Wij brengen de lof aan de Heer vanuit Wichmond.  Dit is de hoofdzaak. Wie er voorgaat is totaal niet belangrijk.  Er zal wel een preek te horen zijn, maar dat is niet waarom wij bijeenkomen. Nee, de lof moet iedere week gebracht worden vanuit de kerk in het hart van Wichmond.  Dit is ons werk op een zondagochtend.  Dit werk is heilig.  We zijn geen consumenten.  We gaan niet enkel als we er behoefte aan hebben.  Er is iets dat gedaan moet worden.  De klok luidt – de kerk roept ons.  Het dorp moet zijn lof brengen aan God, op zondagochtend. Het is een heilig uur, 10 uur in Wichmond.  Lofzang, dankuiting, namens de schepping, vanuit de Achterhoek, vanuit Wichmond, daar is de kerk voor.  “De aarde en haar volheid zijn des HEREN koninklijk domein, de wereld en die daarin wonen,”  zegt de psalmist.  Dit bevestigen we door in de kerk te komen en samen daar de lof aan God te brengen.  Dit rechtvaardigt het voortbestaan van de kerk. Dit maakt het zinvol. En daarom moet er ook op ieder dorp een kerk zijn waar de lofzang gebracht wordt.  Het kan toch niet zo zijn dat het mooie dorp Wichmond geen lofzang voor God laat horen op zondagochtend?  Dan ontbreekt er iets fundamenteels op het dorp. Dan mist het dorp zijn doel.   “Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw God,” zegt de psalmist.  Het telt voor de ziel van het dorp.  Ieders aandeel daarin is aanwezig zijn, zingen, danken, stilzijn, luisteren naar Gods woord, en vertrekken, zo de week in.  
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.