Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bijzondere collectes Bijzondere collectes
Op zondag 24 juli is een deel van de opbrengst van  de uitgangscollecte afgestaan aan ons gemeentelid mevr. Janneke Harmsen - Bakker ten behoeve van haar pastorale activiteiten in Brazilië tijdens en rondom de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen.     € 95,00 werd toebedeeld aan dit initiatief, de overige   € 30,35 van de uitgangscollecte komt conform het collecterooster ten goede aan de plaatselijke gemeente.
 
Tijdens de oecumenische 'openluchtdienst' aan het begin van de feestweek op zondag 21 augustus was er slechts één collecte (rondgang). De opbrengst daarvan bedroeg € 175,00. De organisatie vanuit de RK-parochie en onze gemeente had vooraf het Rode Kruis hiervoor als doel aangewezen. Het college van kerkrentmeesters draagt  zorg voor de afdracht en voor de verantwoording
aan de locatieraad van de RK-parochie       

De kerkrentmeesters
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.