Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Uitbetaling proces- en griffiekosten beroepszaak Arnhem Uitbetaling proces- en griffiekosten beroepszaak Arnhem
 
  Met de uitspraak van de bestuursrechter in Arnhem van  2 februari  j.l.  in de beroepszaak over de (on)juistheid van de splitsing van zaal Withmundi en de rest van ons kerk-gebouw door het toekennen van 2 huisnummers, werd de Protestantse gemeente wederom in het gelijk gesteld.
  De gemeentelijke Bezwarencommissie had na de hoor-  zitting eind januari 2015 al een beoordeling van gelijke strekking gegeven, maar dit advies legde het college van B&W naast zich neer. Men weigerde toen eenvoudigweg op zijn schreden terug te keren, zonder enige motivering.
  Gemeente  Bronckhorst moest van de rechter de zaken alsnog terugdraaien en werd veroodeeld in de kosten van het proces (die door de rechter werden gesteld op € 496) en tot het vergoeden van onze griffiekosten (vastgesteld op € 331, volgens een wettelijk normering).
  Relatief snel volgde een hernieuwd besluit van B&W, conform de uitspraak van de rechter. Door ons werd toen echter geen enkele kostenvergoeding ontvangen, totdat wij meermaals reclameerden bij zowel de gemeente als
onze advocaten/rechtsbijstandsverzekeraars ARAG, die na diverse aanmaningen, in juni een invorderingstraject waren gestart. In eerste instantie ontvingen wij toen op 22 juli 'per abuis' slechts de helft van het door de rechter toegekende bedrag. Ondanks het feit dat alle bedragen expliciet vermeld staan in haar uitspraak, had men ons uitbetaald naar de norm die geldt voor natuurlijke (privé-)  personen, terwijl wij nu juist voor de griffierechten en de rechter als organisatie, als rechtspersoon beoordeeld zijn.
  Hierop hebben wij weer gereclameerd en op 25 juli j.l. ontvingen wij van ARAG het bericht dat de gemeente nu een betalingsbewijs voor het volledige bedrag overlegd had, en stond het geld op onze rekening. Daarmee is ook
die zaak nu afgesloten.

 De kerkrentmeesters
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.