Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Uitbetaling proces- en griffiekosten beroepszaak Arnhem Uitbetaling proces- en griffiekosten beroepszaak Arnhem
 
  Met de uitspraak van de bestuursrechter in Arnhem van  2 februari  j.l.  in de beroepszaak over de (on)juistheid van de splitsing van zaal Withmundi en de rest van ons kerk-gebouw door het toekennen van 2 huisnummers, werd de Protestantse gemeente wederom in het gelijk gesteld.
  De gemeentelijke Bezwarencommissie had na de hoor-  zitting eind januari 2015 al een beoordeling van gelijke strekking gegeven, maar dit advies legde het college van B&W naast zich neer. Men weigerde toen eenvoudigweg op zijn schreden terug te keren, zonder enige motivering.
  Gemeente  Bronckhorst moest van de rechter de zaken alsnog terugdraaien en werd veroodeeld in de kosten van het proces (die door de rechter werden gesteld op € 496) en tot het vergoeden van onze griffiekosten (vastgesteld op € 331, volgens een wettelijk normering).
  Relatief snel volgde een hernieuwd besluit van B&W, conform de uitspraak van de rechter. Door ons werd toen echter geen enkele kostenvergoeding ontvangen, totdat wij meermaals reclameerden bij zowel de gemeente als
onze advocaten/rechtsbijstandsverzekeraars ARAG, die na diverse aanmaningen, in juni een invorderingstraject waren gestart. In eerste instantie ontvingen wij toen op 22 juli 'per abuis' slechts de helft van het door de rechter toegekende bedrag. Ondanks het feit dat alle bedragen expliciet vermeld staan in haar uitspraak, had men ons uitbetaald naar de norm die geldt voor natuurlijke (privé-)  personen, terwijl wij nu juist voor de griffierechten en de rechter als organisatie, als rechtspersoon beoordeeld zijn.
  Hierop hebben wij weer gereclameerd en op 25 juli j.l. ontvingen wij van ARAG het bericht dat de gemeente nu een betalingsbewijs voor het volledige bedrag overlegd had, en stond het geld op onze rekening. Daarmee is ook
die zaak nu afgesloten.

 De kerkrentmeesters
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.