Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiële) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoonnummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
Collecten
De uitgangscollecte op18 september is bestemd voor de vredesactiviteiten van Kerk in Actie. Ieder jaar staan we in de Vredesweek stil bij de mensen die zich wereldwijd inzetten voor de vrede. De Protestantse Kerk steunt hen van harte via vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX.  Zoals de jonge onderwijzers in Syrië, die scholen hebben opgericht waar kinderen van allerlei achtergronden samen les krijgen. Want ze willen een nieuwe generatie leren om, ondanks verschillen, de verbinding te zoeken en samen te werken. En in Griekenland biedt de Grieks Evangelische Kerk, met steun van Kerk in Actie, hoop in de uitzichtloze situatie in de vluchtelingenkampen. De kerk deelt hier noodhulppakketten uit en geeft geestelijke steun. Veel gezinnen in het kamp zijn uit elkaar gerukt. Kerk in Actie zet zich in om hen weer te herenigen.
U kunt een gift geven tijdens de collecte of rechtstreeks overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.  Protestantse Kerk in Nederland o.v.v. collecte Vredeswerk.
De uitgangscollecte op Dankdag voor gewas en arbeid
(2 november ) is bestemd voor de voedselbank in Zutphen, een bekend collectedoel in onze gemeente. De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedsel-schenkingen door bedrijven en particulieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties zoals kerken. Voor meer informatie: http://www.voedselbankzutphen.nl/

Collecte-opbrengsten Diaconie
juni      137,57 euro
juli       165,04 euro

Uitgangscollecten
  5 juni     66,25 euro
26 juni     61,-    euro
10 juli      48,70 euro
31 juli      47,00 euro
 
In de zendingsbussen achter in de kerk zat in juni 8 euro, het koffiebusje in de pastorie bevatte 11,90 euro (7 mei) en 25 euro (7 augustus) en eerder dit jaar mochten we een gift van 40 euro voor het ZWO project ontvangen (Hospice in Zutphen).
Alle gevers heel hartelijk dank !
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.