Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Kerken in Warnsveld en Zutphen Herdenken 500 jaar Reformatie. Kerken in Warnsveld en Zutphen Herdenken 500 jaar Reformatie.
In Warnsveld en Zutphen organiseren vanaf oktober 2016 t/m 31 okt. 2017 de Protestantse Gemeenten Warnsveld en Zutphen, de Evangelische-Lutherse Gemeente Zutphen en de  Parochie HH. Twaalf Apostelen een aantal activiteiten.
We nodigen allen, betrokken bij een kerk of niet,  hiervoor uit.
Hieronder treft u de activiteiten van oktober en november aan.
 
26 oktober en 9 november - Leren van Luther – Niet te koop!
In deze lezingen wordt de principiële inzet van de Reformatie in vier avonden uitgewerkt:
1. Bevrijd door Gods genade. Over de 95 stellingen en waar die nu 'eigenlijk' over gingen
2. Niet te koop: Verlossing! Over de heilsleer van de kerk, vroeger en nu
3. Niet te koop: Mensen! Over mensenrechten en ieder mens als een te eerbiedigen geheim
4. Niet te koop: Schepping! Over onze omgang met de schepping en vervolgens met de natuur.
Sprekers resp.:  Prof. dr. Markus Matthias, mw. Maren Mielke, ds. Louisa Vos en ds. Klaas Touwen
Plaats: Lutherse Kerk, ingang Korte Beukerstraat 15, Zutphen
Aanvangstijd: 19.30 uur. kosten € 20. – voor alle lezingen
Alle data: 26 oktober en 9 november 2016, 11 januari en 8 februari 2017
Aanmelding: ds. Louisa Vos, , Evang. Luthers predikant. tel :06 44113497;
 e-mail:
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.