Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
De Voleindingsdienst De Voleindingsdienst
Op zondag 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vierden we onze Voleindingsdienst. In deze dienst hebben we stil gestaan bij degenen die in het voorgaande kerkelijk jaar waren overleden.  We noemden hun namen en staken kaarsen voor hen aan met het licht van de Paaskaars – de kaars die getuigt van Christus’ overwinning op de dood. De volgende vijf leden van onze gemeente werden in de dienst herdacht:
 
- Mw. Johanna Heuvelink-Rietman, overleden op 16 december 2015 in de leeftijd van 90 jaar

- Mw. Jantje Gerritjen Zomer, overleden op 4 april 2016 in de leeftijd van 44 jaar

- Mw. Berendina Paulina Augusta Elsman-Ronk, overleden op 17 april 2016 in de leeftijd van 70 jaar

- Dhr. Hendrik Jan Rietman, overleden op 3 juni 2016 in de leeftijd van 73 jaar

- Mw. Theresia Jacoba de Man-Pardoen, overleden op 24 juni 2016 in de leeftijd van 89 jaar.

Vervolgens was er gelegenheid, voor iedereen die dat wilde, om een lichtje te ontsteken voor een andere dierbare overledene die men in gedachte had tijdens de dienst.   Na de dienst dronken we koffie/thee met elkaar in Withmundi. 
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.