Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Ontvangen boeken en drukwerken uit nalatenschap Ontvangen boeken en drukwerken uit nalatenschap
Uit de nalatenschap van de op 12 februari van dit jaar op 94-jarige leeftijd te Warnsveld overleden mevrouw W.A.O. Fortgens – Opstelten, mochten wij een aantal drukwerken  en boeken ontvangen. Mevrouw Fortgens was de weduwevan onze predikant (1962-1983) ds. C. Fortgens (1918-2002).Velen van ons zullen zich dominee en mevrouw Fortgens en hun gezin nog goed kunnen herinneren.Tot lang na het afscheid van hun geliefde gemeente, kerk en pastorie, bleef de zo bijzondere wederzijdse betrokkenheid bestaan, die eerst met de langzaam afnemende gezondheid van mevrouw Fortgens in zekere zin begon te vervagen.

Het predikantenpaar dat hen opvolgde als bewoners van de Wichmondse pastorie, ds. C. Bochanen en mevrouw ds. I de Zwart, was zeker in de laatste jaren een zeer grote steun en toeverlaat. Daaruit sprak en spreekt verstild de beminnelijke en zorgzame vriendschap die tussen hen is gegroeid. Het zal voor mevrouw Fortgens ongetwijfeld een enorme geruststelling zijn geweest om te weten dat die zorg, aandacht en het medeleven ook na haar overlijden zou blijven voortbestaan.

Het is vanuit de hand van ds. C. Bochanen, via het voormalige hoofd van de plaatselijke school, de heer D.J. Rensink, dat onze huidige predikant ds. T.P. Wiersum in de afgelopen periode de nagelaten stukken voor onze gemeente onder dankzegging in ontvangst genomen heeft.  Daarop heeft ds. Wiersum de kerk-rentmeesters gevraagd om de stukken voor onze gemeente in bewaring te nemen en deze te archiveren.

Ds. Wiersum heeft de stukken daartoe aan ons overgedragen. Alle ontvangen werken zijn inmiddels gecatalogiseerd, van de nodige eigendomsmerken en herkomstvermelding voorzien. 

De boeken die daarvoor geschikt zijn, worden ter inzage of lezing aldaar in de boekenkast van het diaconale deel (de voorkamers) van de pastorie geplaatst. Deze boeken kunnen op aanvraag worden (uit)geleend.   

De meer kwetsbare of bijzondere stukken bevinden zich in   ons archief en zijn op afspraak in te zien. Namens de gehele gemeente en de kerkenraad spreken wij hierbij onze welgemeende dank uit voor de ontvangen boek- en drukwerken. 

In boekenkast pastorie:

Warnsveld, J.W. van Petersen & J. Harenberg, 1987.
(Geschiedenis van de toenmalige gemeente Warnsveld, waaronder Wichmond en Vierakker)
Pastorietuinen in Nederland, K. van Dongen – van Lawick, 1989. (Impressies van pastorietuinen in 12 provincies, waaronder een verhaal Grondtonen in Wichmond – boekenkast pastorie)
In en om de kerk, red. J.C. Riemens, 2006. (Geschiedenis van de Warnsveldse kerk)

In archief:

Hij die U roept is getrouw, red. P.N. Pikaar, 1929.
(In Memoriam Ds. J.W. Swaan Jr.: bijdragen van collagae en oud-predikanten ter herinnering aan de overleden Wichmondse predikant.)
De klokken van Wichmond, ds. J.M. Gerritsen, 1948
( Beschrijving van de nieuwe luidklokken der Ned-Hervormde-Gemeente Wichmond.)
 
De Kerk van Wichmond – 20 april 1856 - 20 april 1956, ds. J.M. Gerritsen. (Programmaboekje De inwijdingsdienst na voltooing van De restauratie (1954 – 1956) bij het 100-jarig bestaan)
 
Onze kerkdiensten – Dienstboek van de Hervormde Gemeente Wichmond, jaren '60 van de twintigste eeuw.

Officiële opening van de gerestaureerde Hervormde Kerk te Steenderen en Ingebruikname van het nieuwe orgel, 1971.
(Folder: programma; beschrijving kerk, orgel en restauratie.)
De scheiding, J.A.S. Offenberg, 1976. (Geschiedenis van Steenderen en Bronkhorst in de reformatietijd.)
Uit de historie van de Nederlands Hervormde Kerk te Steenderen, 1972.
Waar Liudger de eerste kerk op de Muider Berg stichtte, 1982. (Vouwblad A4-formaat, illustratie op voorzijde met Ludger: programma van conferentie in Muiderberg, 6 en 7 augustus.)
Uit de geschiedenis der hervormde gemeente van Wichmond, W. Otten, 1978/1979 (Geschiedenis van de gemeente: 9 pag. enkelzijdig getypt op A4-formaat papier.)
Gedachten en Gebeden voor 2000 en.... , red. fr. B. Broekman & ds. A. Hagoort ('Liturgieboekje' met gedichten, gebeden, korte beschouwingen; historische opsomming van voorgangers en kosters van de beide geloofsgemeenschappen.)

 De kerkrentmeesters      
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.