Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
Vooraf

De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.

Collecten

De uitgangscollecte op 18 september was bestemd voor de vredesactiviteiten van Kerk in Actie. Ieder jaar staan we in de Vredesweek stil bij de mensen die zich wereldwijd inzetten voor de vrede. De collecte bracht 69,60 euro op en er is 140 euro overgemaakt naar Kerk in Actie.
De uitgangscollecte op Dankdag voor gewas en arbeid
(2 november ) was bestemd voor de voedselbank in Zutphen, een bekend collectedoel in onze gemeente. De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedsel-schenkingen door bedrijven en particu-lieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties zoals kerken. De collecte-opbrengst was 75 euro en er is 150 euro overgemaakt naar de voedelbank.
De uitgangscollecte op 25 december is bestemd voor Kinderen in de Knel. Vandaag vieren we de geboorte van Jezus. Jezus leerde ons dat ieder kind bijzonder is. Ook een kind met een verstandelijke beperking. In de kleine plattelandsdorpen in Pakistan weten ouders niet goed hoe ze met hun gehandicapte kind om moeten gaan.
Ze verbergen hun kinderen. Ze schamen zich. Sommigen zien de handicap zelfs als een straf van God. De meeste mensen zijn er erg arm. Voor kinderen met een verstandelijke beperking is bijna geen zorg beschikbaar. NOAD, partnerorganisatie van Kerk in Actie, steunt deze ouders en hun kinderen om hen een volwaardig plek in het gezin en de samenleving te geven. Met uw gift maakt u het mogelijk dat Pakistaanse kinderen met een handicap de broodnodige liefde, zorg en aandacht kunnen krijgen.
Op woensdag 8 maart, biddag voor gewas en arbeid, is de uitgangscollecte bestemd voor de Voedselbank in Zutphen.
 
Collecte-opbrengsten Diaconie
augustus        74,40 euro
september    103,79 euro
oktober        256,88 euro
 
Uitgangscollecten
28 augustus      37,60 euro
  4 september   28,75 euro
  9 oktober       47,80 euro
23 oktober     117,10 euro
 
Alle gevers heel hartelijk dank !

 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.