Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Evert Jan in Uganda Evert Jan in Uganda
Toen ik vorig jaar vertrok naar Uganda stelde de diaconie een bedrag van 1000 euro beschikbaar om te besteden aan een door mij te zoeken goed doel daar.
Het bleek erg moeilijk om iets te vinden waarvan ik zelf overtuigd was dat het betrouwbaar is en waar het geld ook echt een verschil maakt.

De keus is uiteindelijk gevallen op het Nazareth Childrens Home in de plaats Nyendo.

Deze opvang voor kinderen die door hun ouders om wat voor reden dan ook in de steek gelaten zijn werd 40 jaar geleden opgericht door Josephine Namakula, een voormalige non, die haar leven in dienst stelde van deze kinderen. Nog steeds, op 84 jarige leeftijd heeft zij de leiding samen met een paar in het tehuis opgegroeide jong volwassenen. De kinderen worden zeer jong, vaak maar enkele maanden oud, in het tehuis gebracht en leven daar in principe zo lang ze willen. Ze krijgen eten, zorg en liefde en kunnen naar school doordat hun schoolgeld door sponsors wordt opgebracht. Momenteel leven er 27 jongeren van uiteenlopende leeftijd op het project. Om voor eten te kunnen zorgen en andere onkosten te kunnen opbrengen verkoopt Josephine allerlei zelfgemaakte spulletjes in haar eigen giftshop en beschikt het tehuis over een aantal varkens en kippen, deels voor eigen consumptie en deels voor de verkoop. Ook worden er allerlei gewassen verbouwd in de eigen tuin.
Omdat men veel te lijden heeft van diefstal van kippen is een hok gebouwd binnen de muur van het terrein.
Het geld van de diaconie gaat worden gebruikt voor de aanschaf van 100 jonge hennen en een maandelijks bedrag om in de kosten van voer te kunnen voorzien. Ongeveer 600 euro is toereikend tot de kippen gaan leggen en deze genoeg opbrengen om zelf het voer te kunnen betalen.

Maandelijks wordt ik door hen op de hoogte gehouden hoe het met de kippen gaat en ook een lerares van een school in het nabijgelegen Masaka zal regelmatig een bezoek brengen en mij op de hoogte houden. Zij is degene die mij in contact bracht met dit tehuis.

De resterende 400 euro heb ik gereserveerd voor het laatste jaar op het voortgezet onderwijs van Florence. Over haar heb ik al verteld in een eerder nummer van kerkleven. Zodra blijkt dat haar resultaten goed zijn en ze voldoende haar best heeft gedaan op school zal ze ook dit laatste jaar worden ondersteund.
Voor beide doelen geldt: wordt vervolgt!
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.