Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vorming en toerusting Vorming en toerusting
Woensdag 23 juli (20 uur): een avond met Carel ter Linden.
Op woensdagavond 23 juli, om 20 uur, zal ds Carel ter Linden in onze kerk komen praten over zijn in het vorig jaar verschenen boek: Wat doe ik hier in Godsnaam?  Ik hoop dat u allen zult komen.  Zelf heb ik het boek met aandacht gelezen. Carel ter Linden behandelt vragen zoals het evolutieproces en hoe kennis daarvan de moderne mens verhindert om in de God van de bijbel te blijven geloven.    Wat blijft er dan over van ons geloof?  Het is een boeiende vraag, en er is verschil van  mening over het antwoord  - ook onder kerkgangers. In zijn boek geeft ds ter Linden zijn eigen persoonlijke mening.  Toen ik ds ter Linden vroeg of hij  er een avond in onze kerk aan wilde besteden, zei hij tegen mij:  Dan moet je een bioloog erbij vragen! Wel, we hebben in onze gemeente wel een paar wetenschappers met wat kennis op dat gebied, en er zal in ieder geval één aanwezig zijn om aan het gesprek actief deel te nemen. Ik denk dat het een hele interessante en, ik hoop, verrijkende avond kan worden – over wat je (nog) kunt geloven als moderne mens. We zouden de avond in het diaconiedeel van de pastorie kunnen houden, of in Withmundi, of als de belangstelling nog groter is zelfs in de kerk.  Uitnodigingen zullen ook naar buurgemeenten gaan.  Als u zich alvast wilt opgeven voor de avond, wilt u mij dat dan laten weten? Dan stuur ik u een paar A-4tjes toe met de punten die Carel ter Linden gaat behandelen en met een kopie van een paar pagina’s uit zijn boek, ter voorbereiding.  Ik hoop ook wat exemplaren van zijn boek voor verkoop op die avond te hebben.  Mijn telefoonnummer is 0575-441376 (ik heb een antwoordapparaat.  Graag uw naam en adres inspreken bij het vermelden van:  Bijeenkomst met ds Carel ter Linden op 23 juli).
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.