Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bij de diensten Bij de diensten
Startzondag: 14 september om 10 uur
in de protestantse kerk van Wichmond
 
Thema: met hart en ziel verbonden aan God en aan elkaar
Medewerking van Jubal!
Met deze dienst willen we het nieuwe seizoen inluiden.  De vakantietijd is voorbij en dus komt ook de  kerk weer in beweging. Kerkzijn is ontmoeting.  Laten er dit najaar veel momenten zijn waarop wij elkaar ontmoeten, om de banden met elkaar aan te trekken en om ook God daarbij te betrekken, op de een of andere manier. Hiertoe wil de startdienst dit jaar een aanzet geven. Tijdens de startdienst is er voor de kinderen een activiteit in Withmundi. De kinderen maken het eerste gedeelte van dienst mee, gaan dan iets moois maken in Withmundi en komen terug met hun product tijdens de collecte.  De volwassenen maken het product dan af bij de koffie na de dienst.
Liederen worden ingeoefend door ons projectkoor, op de vrijdagavonden vooraf.  Er is wisselzang en samenzang in de dienst, een kinderlied en ook een oude geliefde psalm (146).    En:  Jubal speelt!  Dus kom allemaal, jong en oud, en laten we het nieuwe seizoen met vreugde inluiden op 14 september in onze kerk. En, als u mee wilt zingen in het projectkoortje om de nieuwe liederen in te oefenen: graag!  We komen bijeen onder de leiding van ds Deddie van Alphen in Withmundi, op vrijdag 12 september om 20 uur, voor een uurtje. 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.