Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
PRAKTISCHE ONDERSTEUNING GEVRAAGD PRAKTISCHE ONDERSTEUNING GEVRAAGD

Naast de vacatures voor ambstdragers die in deze editie van Wichmonds Kerkleven staan, zijn wij voor onze gemeente op zoek naar een

financieel en/of ledenadministrateur m/v

Deze taken worden op dit moment nog door één persoon uitgevoerd, maar zijn eerder ook al door meerdere personen gedaan.
De huidige boekhouding en ledenadministratieis in een goede staat en overzichtelijk ingericht.
De afgelopen jaren is door de administrateur veel werk verzet om beide administraties in te voeren in landelijk door de PKN ondersteunde, geïntegreerde computersystemen (Twinfield & LRP), die zeer gebruiksvriendelijk blijken te zijn.
We zoeken mensen die per 01 januari 2015 de belangrijke taak van administratieve spil van de gemeente  willen vervullen.
Je werkt meest op de achtergrond, vaak in nauwe samenwerking met het college van kerkrentmeesters. Je voert op een accurate, verantwoorde en discrete manier zelfstandig afwisselende werkzaamheden uit.
Om de nodige taken over te kunnen nemen is enthousiasme en interesse om verder invulling te geven aan echt essentiële administratieve werkzaamheden voor de kerkelijke gemeente  van groter belang dan pure boekhoudkundige kennis en ervaring. Wel is enige basiskennis op dit gebied natuurlijk een pré.
Bovendien is de bereidheid tot het zich eigen maken van specifieke 
termen en toepassingen van de gebruikte programmatuur een vereiste. Daarvoor is een zekere vertrouwdheid met een programma zoals Microsoft Excel van belang.
Om diverse redenen willen we dit belangrijke werk en de kennis daarvan graag binnen onze eigen gemeenschap houden. Als ons het niet lukt om de vacature(s) tijdig te vervullen, dan zullen we de taken moeten onderbrengen bij de ons vertrouwde,  maar relatief dure aan de PKN gelieerde bureaus.
Als je interesse hebt en je wilt vrijblijvend en vertrouwelijk eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden, of je weet misschien iemand die dit soort werk (geheel of gedeeltelijk) zou kunnen en willen doen, maak dan een afspraak via de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Han Pieterse.

 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.