Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bij de diensten Bij de diensten
De komende diensten en activiteiten in de Protestantste kerk van Wichmond.
De komende tijd zijn er veel bijzondere kerkdiensten.  Ik noem er drie:
* Op zondag 26 oktober viert de Protestantse kerk Hervormingsdag.  Op 31 oktober 1517 bevestigde Martin Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk te Wittenburg en ontketende daarmee de hervorming van de Europese kerk.  Wij moeten die dag ieder jaar gedenken en ons telkens weer afvragen of de kerk niet weer aan hervorming toe is. Voor ons zou dat kunnen betekenen:  hervorming van de kudde die verspreid is geraakt en die zich weer wil hervormen rondom bijbel en kansel,  doopvont en avondmaalstafel, te Wichmond.  Terug naar de bron.  Nieuwe kracht vanuit een levend geloof.  Laten wij er allen zijn om ds van Wingerden op 26 oktober te horen.
* De daarop volgende zondag, 2 november, hebben we een gezinsdienst.  Een klein groepje kerkleden bereid dit voor.  Kinderen in de kerk is altijd voor iedereen een plezier, en vooral voor onze Heer, die ooit zei: “ Laat de kinderen komen!”  We willen de gelijkenis van de bokken en de schapen uitbeelden.
* Op woensdag 5 november is onze Dankdag.  De dienst, die zal worden geleid door mevrouw Ruiterkamp, is om 20 uur.  Dit is een moment om de Heer te danken voor al zijn goedheid in de schepping - voor beesten die voedsel voor ons produceren, voor het land, voor de vruchten.  We lezen over de zorgzame Schepper in psalm 65:U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het: u doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen. U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed, de velden in de steppe druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel, de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe. 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.