Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 8 september en 10 november 2014 Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 8 september en 10 november 2014
kunt lezen, zoals vertrek van Avonturijn uit Withmundi en de kleine aanpassingen (keukenblok en toilet) in diaconiegedeelte van de pastorie. Ook is de begroting voor 2015 vastgesteld die een klein positief resultaat laat zien met voldoende reservering voor onderhoud.
Kerkenraad heeft gesproken over de ‘brief over het ambt’ die door ds. Plaisier (scriba van de Protestantse Kerk in Nederland) aan alle gemeenten is gestuurd. Ds. Plaisier schrijft dat de kerkenraad niet ‘gewoon een bestuur’ is, net zoals de kerkelijke gemeente ook niet ‘gewoon een vereniging’ is. Het is de taak van de kerkenraad er op toe te zien dat de gemeente werkelijk gemeente van Christus blijft. Een kerkenraad stimuleert de gelovigen om de gaven die God hen gegeven heeft tot ontplooiing te laten komen. Een suggestie die ds. Plaisier doet is: “Stel je als kerkenraad steeds weer de vraag wat wel of niet in een kerkenraadsvergadering besproken moet worden. Overweeg steeds opnieuw wat bijvoorbeeld overgedragen kan worden aan het moderamen (dagelijks bestuur)”. Wij brengen dit in feite al in praktijk doordat kerkenraad nog maar 6 keer per jaar vergadert, terwijl dat tot begin dit jaar nog 11 a 12 keer per jaar was. Daardoor worden meer zaken door het moderamen afgehandeld.
Aan het eind van dit jaar zijn dhr. E. Heuvelink (diaken) en Mevr. C. ter linden (jeugdouderling) aftredend en herkiesbaar als kerkenraadsleden. Beiden hebben zich bereid verklaard verder te gaan als kerkenraadslid. Dhr. G. Huurnink had vorig jaar al aangegeven dat hij per 1 januari 2015 zou gaan stoppen als ouderling-kerkrentmeester, in deze vacature is nog niet voorzien. 
     
Ep Heuvelink
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 20.00 uur
Beamerdienst afgespeeld in de kerk

Dankdag

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
ZWO dienst
ZWO commissie gaat voor

Kinderoppas: Mariko Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Gerrie Hiddink

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.