Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 8 september en 10 november 2014 Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 8 september en 10 november 2014
kunt lezen, zoals vertrek van Avonturijn uit Withmundi en de kleine aanpassingen (keukenblok en toilet) in diaconiegedeelte van de pastorie. Ook is de begroting voor 2015 vastgesteld die een klein positief resultaat laat zien met voldoende reservering voor onderhoud.
Kerkenraad heeft gesproken over de ‘brief over het ambt’ die door ds. Plaisier (scriba van de Protestantse Kerk in Nederland) aan alle gemeenten is gestuurd. Ds. Plaisier schrijft dat de kerkenraad niet ‘gewoon een bestuur’ is, net zoals de kerkelijke gemeente ook niet ‘gewoon een vereniging’ is. Het is de taak van de kerkenraad er op toe te zien dat de gemeente werkelijk gemeente van Christus blijft. Een kerkenraad stimuleert de gelovigen om de gaven die God hen gegeven heeft tot ontplooiing te laten komen. Een suggestie die ds. Plaisier doet is: “Stel je als kerkenraad steeds weer de vraag wat wel of niet in een kerkenraadsvergadering besproken moet worden. Overweeg steeds opnieuw wat bijvoorbeeld overgedragen kan worden aan het moderamen (dagelijks bestuur)”. Wij brengen dit in feite al in praktijk doordat kerkenraad nog maar 6 keer per jaar vergadert, terwijl dat tot begin dit jaar nog 11 a 12 keer per jaar was. Daardoor worden meer zaken door het moderamen afgehandeld.
Aan het eind van dit jaar zijn dhr. E. Heuvelink (diaken) en Mevr. C. ter linden (jeugdouderling) aftredend en herkiesbaar als kerkenraadsleden. Beiden hebben zich bereid verklaard verder te gaan als kerkenraadslid. Dhr. G. Huurnink had vorig jaar al aangegeven dat hij per 1 januari 2015 zou gaan stoppen als ouderling-kerkrentmeester, in deze vacature is nog niet voorzien. 
     
Ep Heuvelink
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.