Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Afsluiting ZWO- project 2012-2014 Afsluiting ZWO- project 2012-2014
Twee jaar zijn we bezig geweest geld in te zamelen voor "Het Passion" te Hummelo. Op zondag 9 november j.l. hebben we het project in een mooie dienst afgesloten. Marieke heeft tijdens de dienst een bedrag genoemd, maar dit was nog niet de eindstand.
Er is door de diaconie na verdubbeling van het door ons opgehaalde bedrag totaal 3187 euro overgemaakt naar "Het Passion" te Hummelo.
Iedereen die heeft meegegeven of meegeholpen , hartelijk dank hiervoor!
Intussen hebben we de keus van een nieuw project laten vallen op het "Hospice Zutphen".
In het hospice bieden opgeleide vrijwilligers liefdevolle zorg en ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase, in samenwerking met aanvullende zorg. Subsidie en (aanvullende) zorgverzekeringen dekken niet alle kosten en daarom wordt een eigen bijdrage gevraagd.
Om iedere gast ongeacht zijn of haar financiële draagkracht te kunnen opnemen is er het Gastenfonds opgericht en daaraan willen we als ZWO  een bijdrage leveren.   We starten zondag 30 november in de Pastorie met de verkoop van leuke artikelen voor kerst.
Op 7 december organiseren wij de Midwinterhoornwandeltocht. Na de dienst kan er  gestart  worden tot 12.30 uur, waarbij medewerking wordt verleend door de Midwinterhoornblazers d’Olde Roop uit Zelhem.
Tijdens een gedeelte van de tocht kan er ook  meegereden worden met een Jan Plezier!
U bent van harte welkom inWithmundi voor de wandelroute, een kop koffie , erwtensoep, of warme chocolademelk.

 Philip, Gracia, Marieke en Gerrie.
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.