Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Brook Duo

Brook Duo
Het Brook Duo, bestaande uit Henny Tijink en Gert-Jan Oplaat, komt donderdagavond 11 december om 20 uur met hun  nieuwe kerstverhaal "Stille nacht op de Brookhove" optreden in de Protestantse Kerk te Wichmond.
Het verhaal wat is geschreven door Gert-Jan Oplaat wordt in het dialect verteld en wordt afgewisseld met met liedjes.
 
Het kerstverhaal speelt zich af in de na-oorlogse jaren. Op een boerderij, de Brookhove, raakt een dienstmeid zwanger van de hereboer. Zij wordt weggestuurd van de boerderij en krijgt van de boer als enige gift een gouden slotje van de huis-Bijbel mee. Dit slotje is een soort zwijggeld.
Niemand op de boerderij heeft ooit hiervan geweten. Het leven kabbelt ondertussen voort en een aantal boerenzoons vertrekken naar Indië om daar te vechten.Ook de oudste zoon van de hereboer wordt opgeroepen. Daar raakt hij zwaar gewond, maar wordt gered door de heldhaftige Derk, die hem een aantal jaren later komt opzoeken om herinneringen op te halen. En waar dat toe leidt is te zien en te horen in het aangrijpende kerstverhaal.
Het verhaal neemt u mee naar het alledaagse leven op de boerderij met al het lief en leed wat daar bij hoort. Van jarenlang verborgen geheimen, van onmacht, van een liefde die onmogelijk lijkt.
De opbrengst, na aftrek van de kosten, is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Protestantse Gemeente Wichmond.
De voorstelling is uitverkocht. 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.