Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bij de diensten Bij de diensten
Beste mensen, leden, vrienden van de kerk aan de Dorpsstraat van Wichmond,
Ik schrijf u weer vanuit de pastorie op een  prachtige winterdag.  Het is koud buiten, maar de zon schijnt volop.  Door de keukenramen, waar ik net koffie heb gedronken, is het een mooi uitzicht. Boven zie ik een strook heldere blauwe lucht, dat is de hemel, en het kroont de rest van het gezicht. Daar in dat blauw is God natuurlijk, en Hij kijkt op ons neer, met liefde.  Het grootse gedeelte van het uitzicht wordt bepaald door een muur met twee mooie ramen: de zuidmuur van de kerk (een deel daarvan). En daarom is de keuken van de pastorie ook zo gebouwd, dat de dominee bij het koffiedrinken aan de kerk wordt herinnerd, de kerk die daar staat en die geduldig de wacht houdt door kou en warmte heen. Die daar staat door de jaren en door de eeuwen en die zoveel mensen heeft verwelkomd, zoveel keren, en nog, u wellicht ook, lezer, misschien zondag als u even tijd heeft. De zon schijnt vanuit het zuiden op de kozijnen en veredelt het werk van mensen, vaklieden uit de streek, die de kerk gebouwd hebben en het nog trouw onderhouden, al sinds het midden van de negentiende eeuw. Ja, God veredelt ons werk. Paulus zegt over de kerk in Corinthe: ik heb het fundament gelegd, anderen hebben erop verder gebouwd, maar het is allemaal uit God, en aan God de eer voor het volmaakte bouwwerk en voor alle goede momenten daarin gevierd, waarvan mensen vele herinneringen hebben, diep in hun geheugen, en die God ook ziet en bewaart, met liefde, God die in de eeuwige tegenwoordigheid leeft, bij Wie wij niet verloren gaan, o God, U bent goed, U bent barmhartig, U bent... 
Lezer, u zult gemerkt hebben dat ik mijn schrijfstijl wat aan het aanpassen ben.  Dat komt omdat ik de laatste keer wat commentaar kreeg van mijn vrouw: “Te veel uitroeptekens!” riep ze toen ze mijn stukje in Kerkleven Oost-Gelderland las. Ik heb me dus voorgenomen om er per keer niet meer dan twee te in te zetten. Dat is voor mij moeilijk, want ik raak gauw gepassioneerd door  God. Maar goed, ik luister naar mijn vrouw, zij is verstandig. En één zit er al in, zie ik, dus ik mag er nog maar eentje.  Waarvoor zal ik die gebruiken?  Dat moet iets heel speciaals zijn in mijn bericht.  Iets dat hem echt verdient. Op dit moment weet ik het nog niet. Maar  laat ik doorgaan met u te berichten wat voor mooie dingen wij allemaal in het vooruitzicht hebben.  Ten eerste vrijdag 13 februari – koorpraktijk!  Zo, daar is die al, lezer, ik kon hem niet tegenhouden. Het kooroefeningsuurtje is zeker een mooi moment. We experimenteren met nieuwe liederen. En binnenkort de veertigdagentijd, die moeten we door met een lied in ons hart, anders lukt het niet.  We verzamelen op 13 februari in Withmundi om 19.30 uur met ds Deddie van Alphen om liederen uit het nieuwe liedboek in te studeren. Komt u ook?  Fijn. Verder hebben we zondag 15 februari om 10 uur een mooie eredienst, daar zie ik naar uit, gaan we veel in zingen, en gaan we ook nadenken over Marcus 1:40-45, een genezingswonder. We zullen God prijzen. Daarna gaan we op naar Aswoensdag, dit jaar op 18/2. Aswoensdag: hele bijzondere dag. Am Aschemittwoch ist alles vorbei zingen de carnavalgangers in ons buurland. Ja, grote overgang op Aswoensdag, van feesten naar vasten, van dansen naar bidden. We gaan de woestijn in, met onze Heer, en oh, het is een mooie tijd, lezer, een tijd van bezinning, van diepgang, van drinken aan de rots in een kaal landschap, het is stilzijn en ontvangen, geestelijk voedsel. We hebben een schemaatje opgesteld.  We beginnen op Aswoensdag, en in de weken daarna op de vrijdagen:
Wekelijks een uurtje waken met de Heer in zijn kerk in de veertigdagentijd.
                              Dag                                        
Aswoensdag 18 februari,  20 uur.
Tim Wiersum
Vrijdag 27 februari, 20 uur
Rien Baauw
Vrijdag 6 maart, 20 uur
Tim Wiersum
Vrijdag 13 maart, 20 uur
Zwennie Langwerden
Vrijdag 20 maart, 20 uur
Rien Baauw
Vrijdag 27 maart, 20 uur
Tim Wiersum
Donderdag 26 maart 20 uur
Tim Wiersum
Goede Vrijdag, 3 april, 20 uur
Rien Baauw
 
Een uurtje samenzijn in de kerk, en dan daarna even naar d’Olle Kriet (voor wie dat wil), want het leven op aarde is het balans zoeken tussen geest en lichaam, tussen stilte en praten met elkaar.
Tot slot:  op zondag 22 februari heeft ds Deddie van Alphen de leiding.  Mooi. Ik had hier graag ook nog een uitroepteken willen gebruiken, maar ik hou me aan de afspraak.  Lezer, maakt u hem waar door te komen en Gods lof uit te roepen in de kerk op deze zondag onder het gehoor van één van uw voormalige voorgangers. Veel mensen in de kerk, en daarna bij het koffiedrinken in de pastorie, dat geeft vreugde. Ik groet u allen.

Tim Wiersum                                                                                     
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.