Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bij de diensten Bij de diensten
De komende weken hebben we veel activiteiten in onze gemeente.  Op de vrijdagavonden hebben we ons uurtje waken met de Heer. We komen bijeen in de kerk om 20 uur en blijven daar tot rond 21 uur.  Brengt u wel een jas mee, want we gaan niet stoken. Nee, dat doen we niet.   We zingen en we bidden en we luisteren naar mooie woorden en daar worden we warm van. Op vrijdag 27 februari heeft Rien Baauw de leiding en op vrijdag 6 maart Tim Wiersum.    Na dat uurtje samen in de kerk nodigt de dominee u uit voor een drankje in d’Olle Kriet.  Het is niet verplicht, maar wel fijn als u komt. Het is daar gezellig.  U krijgt gratis een  drankje.
Op maandag 2 maart is er een koffiemiddag, van 14.30 uur tot 16.30 uur.  Iedereen is welkom.  Het verzoek is een krantenknipsel mee te brengen, een artikel of een bericht wat uw aandacht trok en wat u graag met anderen wil delen en bespreken.
Voor wat de zondagse diensten betreft zijn de komende twee bijzonder.  Op zondag 1 maart gaan we naar Steenderen. Op die zondag is er bij ons in Wichmond dus geen dienst.  Op zondag 8 maart hebben we in onze kerk een Garvedienst (10 uur).  Diaken Theo ten Bruin en ds Tim Wiersum werken allebei hieraan mee.  Er zal veel inbreng van de kinderen van de Garve zijn.  Op woensdag 11 maart is het biddag, dan hebben we dienst in de kerk om 20 uur. 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.