Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Welkom in Lochem bij concert Sieben letzten Worte - Meanderkwartet Remonstranten Lochem

Welkom in Lochem bij concert Sieben letzten Worte - Meanderkwartet Remonstranten Lochem
Beste buur-gemeenten!

Graag jullie aandacht voor bijgevoegd bericht:

In de veertig-dagen-tijd, waarin we opgaan naar Pasen, voert het Meander Kwartet “Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze” van Joseph Haydn uit. Onze Remonstrantse kerk wordt hiermee met haar prachtige akoestiek voor één middag een concertlocatie. Behalve de muziek krijgt ook de tekst bijzondere nadruk. 
Het concert vindt plaats in de Remonstrantse Kerk aan de Emmastraat 10 in Lochem. De muziekfragmenten worden afgewisseld met teksten en geven daarmee een bijzondere invulling aan de veertigdagentijd, waarin we op weg gaan naar Pasen. Haydn schreef dit werk in 1784 of 1786 in opdracht van Don José Sáenz de Santa María, markies van Valde-Íñigo. Het was bedoeld voor een jaarlijkse bijzondere liturgische dienst op Goede Vrijdag. Tussen de delen sprak de bisschop het betreffende woord uit en vervolgde met een meditatie. Zo ging dat zeven maal. De op 8 maart voor te dragen teksten worden in overleg tussen het kwartet en ds. van den Berg uitgezocht.
 
Het Meander Kwartet bestaat uit Saskia Bos (1e viool), Anke Foede (2e viool), Peter van Praagh (altviool), en Agaath Kooistra (cello). Allen zijn verbonden aan Het Gelders Orkest en/of het Parnassus Ensemble. Alvast een fragment beluisteren kan hier: http://www.meanderkwartet.nl/muziek.html
 
Entree €12,50
Reserveren van toegangskaarten is mogelijk via  op de dag zelf vanaf 14.30 uur bij de kerk. Wij ontvangen uw aanmelding liefst z.s.m. vooraf.
 
Misschien vindt u het leuk uw vrienden of familie mee te nemen naar deze middag en zo in gesprek te gaan over wat deze periode voor ons betekent. Van harte welkom.
Wilt u dit bericht bij uw vrienden en kennissen aanbevelen, bijvoorbeeld door het verder te verspreiden? Dank u wel.
U kunt ook bijgevoegde poster afdrukken en ophangen. 

Hartelijke groet,
namens de Kerkenraad van de Remonstranten Lochem-Zutphen,
Mieke van Elk
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.