Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bij de diensten Bij de diensten
Vanuit de pastorie.
In deze tijd van het jaar lees ik altijd Jeremia.  Jeremia staat bekend om zijn klaagliederen.  Hij klaagt over het gedrag van het volk en ook over diens lot:  “Mijn lach versluiert mijn verdriet, mijn hart is ziek… Getroffen ben ik door de wond van mijn volk, ik ga in het zwart gehuld, ontzetting grijpt mij aan.”    Het volk heeft zijn God verlaten en de profeet verbindt de militaire nederlagen met deze ontrouw. Het een heeft tot het ander geleid.  Of dat inderdaad zo is, daar kan men over debatteren.  Een profeet is ook maar een mens, en, zegt Paulus, mensen hebben niet het volle inzicht:  “Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele…” De Bijbel legt wel vaker een verband tussen gedrag en lot, maar soms heb ik daar mijn twijfels bij.  En ik voel me dan in het goede gezelschap van een Bijbelse figuur als Job.  Het leven was voor hem een pijnlijk raadsel en dat gevoel heeft hij in zijn boek roerend onder woorden gebracht.  Velen kunnen zich daarin vinden. Toch lees ik graag Jeremia, want hij is integer, hij zegt het zoals hij het ziet en dat vergt lef.  Dat wordt hem dan ook vaak niet in dank afgenomen: op een gegeven moment belandt hij door toedoen van het volk in een diepe put (hij is niet de enige in de bijbel die dit overkomt!).
Het beeld dat Jeremia vaak gebruikt voor ontrouw van het volk tegenover diens God is dat van echtbreuk: “Ach, was er in de woestijn een schuilplaats, dan ging ik weg en verliet ik mijn volk, want het zijn allemaal echtbrekers, een trouweloze bende”, lezen we in hoofdstuk 9. In hoofdstuk 3 verwoordt de profeet de ingeving van God aldus:  “Heb je gezien hoe ontrouw Israël mij geworden is?  Ze pleegde overspel op elke hoge berg en onder elke bladerrijke boom.”  Dit beeld van echtbreuk veronderstelt dat de verhouding tussen God en zijn volk gekenmerkt zou moeten zijn door innige liefde en wederzijds vertrouwen.  Steeds weer beoogt de bijbel deze verhouding tussen mens en een God die niet afstandelijk is, maar dichtbij, betrouwbaar.  Ontrouw in de relatie (op hoge bergen en onder bladerrijke bomen andere goden aanbidden) wordt door God ervaren als overspel – het geeft aan hoeveel Zijn relatie met Zijn volk voor Hem betekent.
Maar wanneer het fout gaat in die relatie tussen mens en God in de Bijbel, is er dan ook “echtscheiding” en is dat dan ook definitief?  Daar lijkt het af en toe wel op af te stevenen.  Jeremia zegt in hoofdstuk 3 dat God aan Israël “een scheidingsbrief”  heeft gegeven.  Maar er zijn ook teksten die spreken van herstel van de relatie die stuk gelopen is. Het is dan alsof God toch niet zonder Zijn volk kan. De liefde wint het in Hem van de teleurstelling en de wrok:  “Kom terug, afvallige kinderen, ik zal jullie genezen van je ontrouw. Dan zullen jullie zeggen:  ‘Hier zijn we, wij komen bij u terug, want u bent de Heer, onze God.’” (Jeremia 3 vers 22).
Herstel van de relatie.  Het is mooi als het gebeurt. Elkaar vergeven, wat er mis is gegaan achter je laten, een doorstart maken. Soms kan dat, blijkbaar. Wie zet de eerste stap?  Iets om over na te denken in de moderne westerse maatschappij waarin zoveel huwelijken of relaties in moeilijkheden komen.  Geven we het niet te gauw op? Zeggen we niet te vlug: de vlam is eruit, of, het vertrouwen is weg, of…  Bij God laait de vlam toch weer op. En wij zijn in Zijn beeld geschapen. 
 
Om steeds weer dichter bij ons Godsbeeld te komen beoefenen we de godsdienst, en in de vastentijd intensief! 
Vrijdag 13 maart, om 20 uur, ons uurtje waken bij de Heer.  Hij is de woestijn in gegaan, en wij willen daar bij Hem zijn, als is het maar wekelijks voor een uurtje. Daarna de kroeg in, want dat deed Hij ook (“Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard,” zeiden ze de farizeeërs over Hem). Zwennie Langwerden heeft dit keer de leiding.
Op zaterdag 14 maart oefent ons projectkoortje om 16 uur. 
Op zondag 15 maart hebben we onze ochtenddienst om 10 uur.  Dan is het de vierde zondag van de lijdenstijd, zijn we alweer over de helft van de veertig dagen. Na de dienst koffie drinken in de pastorie
Christelijke boeken en tijdschriften in de diaconieruimte in de pastorie over allerlei zaken zoals schepping en de evolutieleer, huwelijksproblemen, gezond wandelen met de Heer. Vrij meenemen om te lezen
Op maandag 16 maart is er in de pastorie een gespreksgroep. Ds Wiersum zal de inleiding verzorgen. We zullen het hebben over de vraag of alle godsdiensten op hetzelfde neer komen of niet. We lezen een hoofdstuk uit het boek van Bernard Luttikhuis:  Tien vragen die steeds terugkomen.  Het hoofdstuk is 6 bladzijden lang en heeft als titel: “Alle godsdiensten één pot nat?” Er zal thee zijn, koffie, een koekje.. 
Op vrijdag 20 maart hebben we om 20 uur weer ons uurtje waken in de kerk. 
Op zondag 22 maart hebben we om 10 uur een zangdienst.

Lezer, ik groet u vanuit de pastorie van Wichmond. De tuin is nu op z’n mooist.  Komt u even langs om te kijken? Als u aanbelt drinken we samen een kop thee of koffie in de tuinkamer en lezen de tekst uit de bijbel die luidt: “Kijk eens naar de lelies (en de krokussen), kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen!”
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.