Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Collecten Collecten
De uitgangscollecte op woensdag 11 maart (Biddag voor gewas en arbeid) was bestemd voor de voedselbank in Zutphen. Deze organisatie stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op en verricht werkzaamheden vanuit de
onderling hulpbetoon en solidariteit en het tegengaan van verspilling. De collecte heeft 121 euro opgebracht en er is  250 euro overgemaakt naar de Voedselbank.
De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedselschenkingen door bedrijven en particulieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties zoals kerken.
Voor meer informatie: http://www.voedselbankzutphen.nl/
Op 3 mei is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie tbv verbetering van de gezondheidszorg in Papoea. De gezondheidszorg in Papoea is zorgelijk, vooral voor de inheemse Papoeabevolking in de binnenlanden. Ziektes als hiv/aids, tuberculose en malaria komen veel voor. Daarnaast lijden veel kinderen aan ondervoeding, door het gebrek aan gevarieerd voedsel. De (overheids)gezondheidszorg functioneert niet goed en kan bovendien de toename van het aantal mensen met hiv/aids niet aan.
Op 24 mei (Pinksteren) is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie tbv Bijbelverspreiding in China (zie foto hiernaast). Samen met het Nederlands Bijbelgenootschap zorgt Kerk in Actie dat bijbelschoolstudenten en voorgangers op het platteland concordanties en bijbelstudiematerialen ontvangen. In China zijn de snelst groeiende kerken ter wereld. Het is daarom belangrijk om voldoende voorgangers op te leiden. Daarnaast verspreidt het bijbelgenootschap zondagschoolmateriaal voor kinderen, braillebijbels voor blinden en zijn er alfabetiseringsklassen voor laaggeletterden in de kerk.
Op 28 juni is de uitgangscollecte bestemd voor de opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda, een project waarbij Kerk in Actie de locale organisatie Mwana Ukundwa steunt. Deze organisatie zoekt opvangfamilies voor deze kinderen. In 1995 werd het merendeel van de kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meesten wees geworden door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de stichting. Eer wordt voorlichting gegeven aan de leraren en leerlingen van de betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. Er zijn boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Regelmatig worden er seminars over allerlei thema’s georganiseerd.
Collecte-opbrengsten Diaconie
 
November  273,85 euro
December   371,46 euro
Januari         149,45 euro
Februari      153,75 euro
 
Uitgangscollecten
  9 november              143,20 euro
21 december                62,15 euro
25 december              155,-    euro
11 januari                    37,-    euro      
25 januari                    25,50 euro
  8 februari (ZWO)   124,25 euro
                                                     Alle gevers heel hartelijk dank !
 
De  Voorjaarszendingscollecte heeft  757 euro opgebracht.
Hartelijk dank aan allen die daaraan hun bijdrage hebben geleverd,
in de voorbereiding, het rondbrengen en weer ophalen van de
enveloppen en natuurlijk  de gevers !!
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.