Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Het Hospice Zutphen

Het Hospice Zutphen
In de dienst van ZWO-dienst van 8 februari hebben we aandacht besteed aan het Hospice. Diny Baauw heeft ons een beeld gegeven van deze organisatie en na de dienst is er een indrukwekkende fotofilm vertoond over dit huis. Want dat is het, een gewoon huis, met aanpassingen, waar mensen die niet meer thuis verzorgd kunnen worden, verblijven in de laatste dagen van hun leven.
Naast de verpleegkundigen en de medische zorg van de eigen huisarts zijn er ongeveer 100 vrijwilligers die voor de dagelijkse gang van zaken zorgen. Alles is gericht op het welbevinden van de gast. Daarnaast is er alle ruimte voor familie en mantelzorgers om zelf aandeel te hebben in de verzorging.  Dit alles maakt dat het een bijna zoals thuis huis is waar geen bedrukte sfeer hangt maar ook gelachen wordt en er plezier is met gasten en familie.
Het Hospice Zutphen is er voor iedereen ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of financiële omstandigheden.  Ongeveer twee derde van de kosten wordt betaald door subsidies van rijk en gemeenten en een derde zou moeten worden opgebracht door de gasten. Omdat niet iedereen de middelen hiervoor heeft is er een gastenfonds opgericht door de Stichting Vrienden van het Hospice.  Met onze ZWO-acties willen we hier een steentje aan bijdragen. Van de opbrengst van de Midwinterhoornwandeling in december en de verkoop van kerstspulletjes is al een bedrag van ruim 1000 euro overgemaakt naar dit gastenfonds.  Afgelopen week kregen we een mooie bedankkaart van het hospice, deze komt in de pastorie te liggen.
De ZWO-commissie.
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.