Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Nieuwe antependia

Nieuwe antependia
Het antependium is het kleed dat van de liturgietafel hangt, in de kleur van het kerkelijk jaar (vaak groen, maar bijvoorbeeld wit met Kerst, rood met Pinksteren, paars in de veertigdagentijd en de adventstijd, geen kleed op Goede Vrijdag). Zoals in het vorige nummer van Wichmonds Kerkleven stond te lezen, is het idee ontstaan om nieuwe antependia te laten ontwerpen. Daarnaast zou dan een eenvoudig antependium in de basiskleur van het kerkelijk jaar vanaf de preekstoel kunnen hangen. Goed zichtbaar, maar het accent blijft meer op de avondmaalstafel dan op de preekstoel. Het idee is om deze antependia met een aantal enthousiaste, creatieve gemeenteleden te maken. Bent u zo iemand, of kent u zo iemand, meldt u dan bij Diny Baauw (tel. en e-mail staan achterop Wichmonds Kerkleven).
Uiteraard zijn met het ontwerpen en maken van nieuwe antependia kosten gemoeid en de kerkenraad is van mening dat deze kosten niet ‘zomaar’ aan ‘de kas’ onttrokken kunnen worden. Daarom zoeken we ook naar mensen die ideeën hebben en deze ook willen uitvoeren met betrekking tot geldwerving. Je kunt dan denken aan het organiseren van een bazaar, maar er zijn vast ook andere creatieve manieren van geldwerving tbv  nieuwe antependia. Hiervoor graag uzelf en/of iemand waarvan u denkt dat diegene hieraan mee zou willen werken aanmelden bij Ep Heuvelink (tel. en e-mail staan achterop Wichmonds Kerkleven).
Om een idee te geven van het tijdpad: we gaan ervan uit dat het vanaf aanvang van dit project zeker 1 jaar duurt voordat de nieuwe antependia gereed zullen zijn.
 
Hiernaast  het groene antependium uit de Gereformeerde Kerk Zwartebroek. Dit kleed is ontworpen door beeldend kunstenaar dhr. Dick Baauw. De kleur groen hoort bij de periode gewijd aan Jezus’ prediking van het Koninkrijk Gods bij de tijd tussen de Kersttijd en de Lijdenstijd en de tijd tussen Pinksteren en Advent. Groen als symbool voor hoop, nieuw leven en toekomst. De wijnstok verwijst naar het volk Israël; het rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaï (vader van David).
Het is in de eerste plaats een Christus symbool en verwijst naar het avondmaal en dat wij ranken van Christus zijn.
Bron: http://gkzwartebroek.nl/gkkanselkleden.pdf
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.