Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bij de kerkdiensten Bij de kerkdiensten
Vanuit de pastorie.  In de dienst van Hemelvaart hebben we nagedacht over wat het betekent om vandaag christen te zijn.  We leven in een tijd van grote onzekerheid. Hoe zal het gaan met de wereld?  Ik noemde drie dingen.
1. Bevolkingsgroei.  In het jaar 1800: 1 miljard mensen op aarde; 125 jaar later (1925): 2 miljard; 50 jaar later (1975): 4 miljard; vandaag zijn we op weg naar weer een verdubbeling in 50 jaar: 8 miljard in 2025.  Mede vanwege de enorme kloof tussen rijk en arm komen er steeds grotere spanningen.  Wij hebben eten en drinken in overvloed, veiligheid en vele  voorzieningen. Het overgrote gedeelte van de wereldbevolking niet. Natuurlijk is de druk groot om vanuit arme landen naar ons toe te komen. Mogen wij als christenen die druk wel tegenhouden? 
2.  Technologische ontwikkelingen.  50 jaar geleden kwam de televisie in huis, 25 jaar geleden de pc, 15 jaar geleden kregen we de smartphone, binnenkort de smartwatch. Het betekent dat de moderne mens maar voor de helft in de materiele werkelijkheid verkeert. Voor de andere helft heeft die het hoofd ergens in de virtuele wereld. Dit heeft een grote invloed op het leven met elkaar. Iemand oog in oog kijken en een diepgaand gesprek met elkaar hebben wordt zeldzaam. Ook het concentratievermogen neemt af.   We zijn uitgeleverd aan alles wat snel afleidt.
3. Klimaatverandering.  In de laatste eeuw is de zeespiegel met 17 centimeter gestegen, vanwege opwarming van het klimaat.  De snelheid van die stijging heeft zich in het laatste decennium verdubbeld.  Het poolijs smelt.
Er zijn natuurlijk nog allerlei andere veranderingen te bedenken waar we vandaag de dag mee te maken hebben, maar laten we overgaan tot de geloofsvraag:  wat is de juiste christelijke houding in de onzekerheid over de toekomst die grote veranderingen in ons oproepen?  Daar krijgen we op Hemelvaartsdag een antwoord op. Jezus zegt, net voordat Hij ten hemel stijgt:  Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.  Dit is een zeer positief en bemoedigend antwoord.  Het zegt ons dat het geen zin heeft om te speculeren.  In plaats daarvan hebben vandaag iets om ons zinvol mee bezig te houden: van Jezus getuigen in de kracht van de heilige Geest. Dat betekent niet dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de toekomst.  Natuurlijk moeten we vandaag verstandige beslissingen nemen en moeten we meehelpen de aarde en het menselijk bestaan in goede banen te leiden. Dat is een belangrijk onderdeel van de christelijke getuigenis, want we dienen de God van Jezus en Hij doet aan ons telkens weer de oproep om goede rentmeesters van Zijn planeet te zijn. Maar laten we dat doen met het besef dat wij getuigen mogen zijn van iets dat veel groter is dan wij en dat niet zal vergaan: van Jezus Christus, Zoon van God, Die zich eens en voor altijd voor de wereld geofferd heeft. En laten wij het doen met de middelen die Hij ons op Hemelvaartsdag belooft: de inspiratie en de energie van de heilige Geest.  Hij laat ons niet in de steek. We kunnen met goede moed aan de slag.  Leve Hemelvaart en het Pinksterfeest!  Hier word ik blij van, en ik hoop, lezer, u ook!  T. Wiersum. 
Kerkdiensten:
Zondag 24 mei: Pinksteren:  dienst in Protestantse kerk te Wichmond, Dorpsstraat 18, om 10 uur. Dit wordt een bijzondere dienst met zang en pianospel.  Marise ten Bakker zal enige liedjes vertolken, begeleid op piano door Hidde Jansen. Frans Konincks bespeelt het orgel voor de samenzang.  
Zondag 31 mei: de dienst (om 10 uur) zal worden geleid door Zwennie Langwerden
Zondag 7 juni: gezinsdienst om 10 uur.  De dienst wordt voorbereid door de ouders in samenwerking met de predikant.  We hopen dat veel gezinnen zullen komen!
Zondag 14 juni: Avondmaal in de dienst van 10 uur!
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.