Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Heilige plekken

Heilige plekken
Heilige plekken
In de Protestantse traditie is een kerkgebouw geen heilige plek.  Het is gewoon een gebouw.  Protestanten wijden hun kerken niet.  Het heilige werd door de Protestanten in de zestiende eeuw ontkoppeld van bouwwerken, van beelden en beenderen, van brood en beker, van boeken en bisschoppen, de wereld uit gejaagd, terug naar de hemel gestuurd. Zo bevorderde  het protestantisme het proces van de secularisatie (scheiding tussen het innerlijke en uiterlijke, geest en materie). Die tijd is voorbij.  De moderne mens heeft nu weer behoefte aan heilige plekken. De tijd van enkel het woord, van alleen maar lange preken beluisteren, heeft gediend. De moderne Nederlander is op beeld en emotie ingesteld. Wij moeten daarop inspelen, anders verdwijnen we. Onze kerkgebouwen staan klaar om ons hierbij te helpen.
Kerkgebouwen moeten weer heilige plekken worden waar je iets kunt ervaren.  Je moet er iets kunnen proeven, beleven, voelen: het Heilige. Alleen daar.  Of daar in sterkere mate. Het Heilige terug brengen naar een aardse plek, naar de kerk van Wichmond, aan de Dorpsstraat, daar een heilige plek waar je even binnen kunt lopen om God te ontmoeten.
Maar mogen we wel zo denken?  Is het Bijbels? Natuurlijk wel! Er  zijn tal van Bijbelse teksten die zo een gedachte ondersteunen.  Als een deel van het volk van Israël aan de oostkant van de Jordaan een altaar gaat bouwen, in het boek Jozua (hoofdstuk 22), dan protesteren de stammen aan de westkant: Jullie mogen op geen andere aardse plek offers brengen aan de Heer dan daar waar de tabernakel van de Heer vertoeft! Alleen daar is de Heer aanwezig. En als Salomo de tempel bouwt in Jeruzalem, dan zegt de Heer: Ik heb de tempel die je gebouwd hebt tot heilige plaats gemaakt, om er voor altijd mijn naam te laten wonen.  (I Koningen 9:3).  Er zijn natuurlijk wel andere teksten die leren dat God niet te verbinden is met wat op aarde is.  Tegen de Samaritaanse vrouw zegt Jezus: De tijd komt, en is nu al, dat de mens God niet zal aanbidden op deze berg noch in Jeruzalem. God is geest en wie hem wil aanbidden moet hem aanbidden in Geest en in waarheid. Ja, de tijd komt. Maar de tijd gaat ook.  Er is een tijd voor alle dingen onder de zon, zegt de Schrift.  Dit is weer een tijd voor heilige plekken.
De moderne mens is gevoelig voor een heilige sfeer, in tempels, kloosters, kerken.  En wij hebben nog in dit land de mogelijkheid om als kerk daarop in te spelen, want wij hebben de gebouwen die zich daarvoor lenen. Prachtige oude kerkgebouwen waarin door de decennia, vaak door de eeuwen, de lofzang geklonken heeft, de gebeden gemompeld zijn, het woord gepreekt. Dat laat iets achter – een sfeer, een erfgoed, een geestelijk kapitaal.  Ik roep: maak daar gebruik van! Laten we onze kerken inzetten, onze gebouwen, die niet overdragen aan een of andere culturele stichting, maar ze vasthouden, want dit is ons middel om mensen vandaag te raken met het evangelie van een God die aanwezig wil blijven.   Hij is te vinden in onze mooie kerken. We moeten ze openstellen, het moet er mogelijk zijn een kaars te branden, de sfeer moeten we daar verzorgen, de tastbare, de voelbare ether van God. Het moet er zijn als hemel op aarde, de hemel binnen vier muren, waar het licht van God binnen stroomt door de mooie ramen van de kerk van Wichmond.  Er moet daar veel gebeden worden.  Daar moet de zondagse lofzang nagalmen, op maandag en op dinsdag. Daar moeten mooie bloemstukken staan. Daar moeten prachtige antependia hangen aan avondmaalstafel en preekstoel, met liefde gemaakt onder het bidden van gebeden en het zingen van psalmen. Daar moet het koel zijn op een hete zomerdag en warm in de lentezon. Daar moet een mens de vogels kunnen horen vanuit de pastorietuin. Daar moet het waar zijn wat we lezen in de psalmen:  “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen.”  (T. Wiersum).
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.