Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Withmundi Withmundi
 Withmundi
Het stichtingsbestuur van  Avonturijn heeft zich onlangs bereid verklaard om alsnog in gesprek te gaan met het College van kerkrentmeesters. Dit met het doel om nu tot een regeling te komen over de voortijdige beëindiging van de overeenkomst waarin het medegebruik van Withmundi ten behoeve van de kinderopvang voor de duur van 10 jaar is geregeld. Er zijn op dit moment concrete gesprekken gaande die lijken te gaan in de richting van een oplossing waarbij de Stichting Avonturijn onze Protestantse gemeente deels schadeloos zal stellen. Als er een eindoplossing bereikt is, zullen wij dat vanzelfsprekend aan u bekend maken.
De gemeente Bronckhorst doet al sinds enkele jaren poging om met het toekennen van twee huisnummers de kerkzaal met de consistorie van onze zaal Withmundi af te scheiden. Dat heeft een aantal lastige en mogelijk erg kostbare gevolgen op het vlak van belastingen, vergunningen, veiligheidsregels, verzekeringen en zo meer. Daarom heeft het College van kerkrentmeesters namens de Kerkenraad vanaf het begin bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente om  twee huisnummers toe te kennen en zo het pand te splitsen.
Dit bezwaar is uiteindelijk begin dit jaar behandeld in een formele hoorzitting voor de Commissie bezwaarschriften van de gemeente Bronckhorst. De Commissie heeft het bezwaar van de Protestantse gemeente “ontvankelijk en gegrond” verklaard en ons, simpel gezegd, volkomen gelijk gegeven.
De gemeente werd met klem geadviseerd om het besluit in te trekken en de oude toestand te herstellen: één kerkgebouw, met één huisnummer. Desalniettemin heeft de gemeente besloten te volharden in haar beslissing. Dat betekent dat wij nu alleen via een beroepsprocedure bij de bestuursrechter ons doel kunnen bereiken. Na advies, o.a. van het (PKN) Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken en juristen van de PKN, en rijp beraad heeft de Kerkenraad het College van kerkrentmeesters beroep laten instellen. Inmiddels heeft de gemeente Bronckhorst haar reactie daarop ingediend bij de rechtbank. Wanneer deze zaak dient is nu nog niet bekend.
Wordt vervolgd.
 
Han Pieterse -
Voorzitter Cvk
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.