Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Withmundi Withmundi
 Withmundi
Het stichtingsbestuur van  Avonturijn heeft zich onlangs bereid verklaard om alsnog in gesprek te gaan met het College van kerkrentmeesters. Dit met het doel om nu tot een regeling te komen over de voortijdige beëindiging van de overeenkomst waarin het medegebruik van Withmundi ten behoeve van de kinderopvang voor de duur van 10 jaar is geregeld. Er zijn op dit moment concrete gesprekken gaande die lijken te gaan in de richting van een oplossing waarbij de Stichting Avonturijn onze Protestantse gemeente deels schadeloos zal stellen. Als er een eindoplossing bereikt is, zullen wij dat vanzelfsprekend aan u bekend maken.
De gemeente Bronckhorst doet al sinds enkele jaren poging om met het toekennen van twee huisnummers de kerkzaal met de consistorie van onze zaal Withmundi af te scheiden. Dat heeft een aantal lastige en mogelijk erg kostbare gevolgen op het vlak van belastingen, vergunningen, veiligheidsregels, verzekeringen en zo meer. Daarom heeft het College van kerkrentmeesters namens de Kerkenraad vanaf het begin bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente om  twee huisnummers toe te kennen en zo het pand te splitsen.
Dit bezwaar is uiteindelijk begin dit jaar behandeld in een formele hoorzitting voor de Commissie bezwaarschriften van de gemeente Bronckhorst. De Commissie heeft het bezwaar van de Protestantse gemeente “ontvankelijk en gegrond” verklaard en ons, simpel gezegd, volkomen gelijk gegeven.
De gemeente werd met klem geadviseerd om het besluit in te trekken en de oude toestand te herstellen: één kerkgebouw, met één huisnummer. Desalniettemin heeft de gemeente besloten te volharden in haar beslissing. Dat betekent dat wij nu alleen via een beroepsprocedure bij de bestuursrechter ons doel kunnen bereiken. Na advies, o.a. van het (PKN) Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken en juristen van de PKN, en rijp beraad heeft de Kerkenraad het College van kerkrentmeesters beroep laten instellen. Inmiddels heeft de gemeente Bronckhorst haar reactie daarop ingediend bij de rechtbank. Wanneer deze zaak dient is nu nog niet bekend.
Wordt vervolgd.
 
Han Pieterse -
Voorzitter Cvk
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 20.00 uur
Beamerdienst afgespeeld in de kerk

Dankdag

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
ZWO dienst
ZWO commissie gaat voor

Kinderoppas: Mariko Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Gerrie Hiddink

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.