Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Pianoles

Pianoles
Pianoles
 
Een pianolerares uit Hummelo werd door de interim-directeur van basisschool De Garve naar de kerk verwezen omdat wij nu misschien ruimte zouden willen/kunnen bieden voor pianoles,
bijvoorbeeld in Withmundi. Mevrouw Faya Farrakhova, de lerares waar het hier over gaat, heeft al enkele leerlingen
uit Wichmond. Zij hoorde dat er wel meer belangstelling is voor haar pianolessen bij mensen uit onze gemeenschap, maar dat voor sommige (ouders van) kinderen op school, en ook voor volwassen aspirant-leerlingen, Hummelo iets ver weg lijkt. Na onderling overleg en een goed gesprek met mevrouw Farrakhova, zijn wij van plan om met ingang  van september een plek te gaan bieden voor pianolessen.
Waarschijnlijk zullen deze lessen op één middag per week
in de pastorie plaatshebben. Dit is mede te danken aan de
instemming en medewerking van de familie Wiersum, die
zelfs een piano in bruikleen willen geven (!); de Diaconie;
het moderamen en de Diaconale Pastorie Commissie (DPC).
Of alles doorgaat hangt onder meer af van het (extra) aantal leerlingen dat zich aanmeldt. Voor meer informatie over de lessen kunt u het best rechtstreeks contact opnemen met Pianoschool Faya Farrakhova, telefoon: 0314-382437 / 06-13615135  Facebook: Pianoschool Faya Farrakhova  E-mail:
Ook op onze eigen website kunt
u wat nadere informatie vinden, bijvoorbeeld over Faya zelf.

Han Pieterse -
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.