Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Pianoles

Pianoles
Pianoles
 
Een pianolerares uit Hummelo werd door de interim-directeur van basisschool De Garve naar de kerk verwezen omdat wij nu misschien ruimte zouden willen/kunnen bieden voor pianoles,
bijvoorbeeld in Withmundi. Mevrouw Faya Farrakhova, de lerares waar het hier over gaat, heeft al enkele leerlingen
uit Wichmond. Zij hoorde dat er wel meer belangstelling is voor haar pianolessen bij mensen uit onze gemeenschap, maar dat voor sommige (ouders van) kinderen op school, en ook voor volwassen aspirant-leerlingen, Hummelo iets ver weg lijkt. Na onderling overleg en een goed gesprek met mevrouw Farrakhova, zijn wij van plan om met ingang  van september een plek te gaan bieden voor pianolessen.
Waarschijnlijk zullen deze lessen op één middag per week
in de pastorie plaatshebben. Dit is mede te danken aan de
instemming en medewerking van de familie Wiersum, die
zelfs een piano in bruikleen willen geven (!); de Diaconie;
het moderamen en de Diaconale Pastorie Commissie (DPC).
Of alles doorgaat hangt onder meer af van het (extra) aantal leerlingen dat zich aanmeldt. Voor meer informatie over de lessen kunt u het best rechtstreeks contact opnemen met Pianoschool Faya Farrakhova, telefoon: 0314-382437 / 06-13615135  Facebook: Pianoschool Faya Farrakhova  E-mail:
faya-piano@hotmail.com. Ook op onze eigen website kunt
u wat nadere informatie vinden, bijvoorbeeld over Faya zelf.

Han Pieterse -
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.