Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie.

Vanuit de pastorie.
Uit de pastorie.
Vanuit de pastorie.
Leden en vrienden van de Protestantse Gemeente te Wichmond, komende  zondag hebben we in onze kerk aan de Dorpsstraat om 10 uur een gezinsdienst! Dit is altijd een feest.  De kinderen komen met hun ouders en maken de eerste helft van de dienst mee, hebben dan tijdens de preek hun eigen activiteit in Withmundi (of buiten op het pleintje, als het mooi weer is) en komen na de collecte weer terug in de kerk om te laten zien wat ze gemaakt hebben. Er wordt veel gezongen, er is een gedicht, een verhaal, en solozang...  U wilt het niet missen! Thema van de dienst is de verscheidenheid:  “We zijn allemaal verschillend en we mogen er allemaal zijn!”  Dit thema is gekozen naar aanleiding van de lezing uit het evangelie die aangegeven staat voor 5 juli op het rooster van de kerk:  Marcus 6:1-6. Daar verschijnt Jezus in het dorp waar hij is opgegroeid. Hij heeft een bijzondere weg bewandeld sinds het moment dat hij volwassen werd en de wereld in ging. De Bijbel zegt dat hij ongeveer 30 jaar oud was toen hij aan zijn werk begon als verkondiger en brenger van het koninkrijk van God.  Hij ging wonen in Capernaum, zo’n 50 kilometer van zijn ouders vandaan.  Als hij dan weer even terug is voor een weekend in Nazareth, zijn vaderstad, en in de synagoge het woord neemt, dan kunnen mensen dat maar moeilijk plaatsen.  Hij is heel anders geworden dan de timmermanszoon die ze vroeger kenden en hij verschilt ook in zijn gedrag van de rest van zijn familie.  De mensen hebben er moeite mee. Het is een voorbeeld van sociale controle en ook van de ruimte die wij nodig hebben om tot ontplooiing van onszelf te kunnen komen, of om gewoon onszelf te kunnen zijn op bepaalde momenten. We zijn allemaal gelijk maar iedereen is ook uniek en heeft haar of zijn eigen karakter dat tot bloei mag komen.  Strakke sociale controle en vooroordelen kunnen een belemmering vormen. Ze kunnen tot voorspelbaarheid en uniformiteit leiden, in plaats van tot verrassingen, verscheidenheid en veelkleurigheid. Maar ik denk dat we in onze samenleving best toleranter zijn dan 2000 jaar geleden.  Laten we dat met de kinderen  vieren in de dienst op 5 juli.
Op zondag 12 juli lezen we verder in het evangelie van Marcus.  Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit om zijn werk te doen:  het koninkrijk van God verkondigen in woord en daad, net als hij dat doet. Opvallend is dat hij aanwijzingen geeft over wat de leerlingen (niet) met zich mee moeten nemen:  Niets, geen brood, geen reistas, geen geld, alleen een stok.  Wat doen wij met die aanwijzingen vandaag?  De methode van het verspreiden van de boodschap van de kerk is belangrijk.  Daar ligt genoeg stof voor een preek!
Na 12 juli gaan Jo en ik op vakantie, naar Engeland, familie opzoeken, wat wandelen. Dan hebben we na de vakantie de openluchtdienst op 23 augustus, en de startdienst op 13 september.  Allemaal mooie dingen waar we ons op verheugen. En intussen, door heel de zomer, gaan de diensten gewoon door, op de zondagen. U heeft het kunnen zien in Wichmonds Kerkleven.  Ik hoop dat ze goed bezocht zullen worden. 
Met een hartelijke groet!
Tim Wiersum.
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.