Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie.

Vanuit de pastorie.
Uit de pastorie.
Vanuit de pastorie.
Leden en vrienden van de Protestantse Gemeente te Wichmond, komende  zondag hebben we in onze kerk aan de Dorpsstraat om 10 uur een gezinsdienst! Dit is altijd een feest.  De kinderen komen met hun ouders en maken de eerste helft van de dienst mee, hebben dan tijdens de preek hun eigen activiteit in Withmundi (of buiten op het pleintje, als het mooi weer is) en komen na de collecte weer terug in de kerk om te laten zien wat ze gemaakt hebben. Er wordt veel gezongen, er is een gedicht, een verhaal, en solozang...  U wilt het niet missen! Thema van de dienst is de verscheidenheid:  “We zijn allemaal verschillend en we mogen er allemaal zijn!”  Dit thema is gekozen naar aanleiding van de lezing uit het evangelie die aangegeven staat voor 5 juli op het rooster van de kerk:  Marcus 6:1-6. Daar verschijnt Jezus in het dorp waar hij is opgegroeid. Hij heeft een bijzondere weg bewandeld sinds het moment dat hij volwassen werd en de wereld in ging. De Bijbel zegt dat hij ongeveer 30 jaar oud was toen hij aan zijn werk begon als verkondiger en brenger van het koninkrijk van God.  Hij ging wonen in Capernaum, zo’n 50 kilometer van zijn ouders vandaan.  Als hij dan weer even terug is voor een weekend in Nazareth, zijn vaderstad, en in de synagoge het woord neemt, dan kunnen mensen dat maar moeilijk plaatsen.  Hij is heel anders geworden dan de timmermanszoon die ze vroeger kenden en hij verschilt ook in zijn gedrag van de rest van zijn familie.  De mensen hebben er moeite mee. Het is een voorbeeld van sociale controle en ook van de ruimte die wij nodig hebben om tot ontplooiing van onszelf te kunnen komen, of om gewoon onszelf te kunnen zijn op bepaalde momenten. We zijn allemaal gelijk maar iedereen is ook uniek en heeft haar of zijn eigen karakter dat tot bloei mag komen.  Strakke sociale controle en vooroordelen kunnen een belemmering vormen. Ze kunnen tot voorspelbaarheid en uniformiteit leiden, in plaats van tot verrassingen, verscheidenheid en veelkleurigheid. Maar ik denk dat we in onze samenleving best toleranter zijn dan 2000 jaar geleden.  Laten we dat met de kinderen  vieren in de dienst op 5 juli.
Op zondag 12 juli lezen we verder in het evangelie van Marcus.  Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit om zijn werk te doen:  het koninkrijk van God verkondigen in woord en daad, net als hij dat doet. Opvallend is dat hij aanwijzingen geeft over wat de leerlingen (niet) met zich mee moeten nemen:  Niets, geen brood, geen reistas, geen geld, alleen een stok.  Wat doen wij met die aanwijzingen vandaag?  De methode van het verspreiden van de boodschap van de kerk is belangrijk.  Daar ligt genoeg stof voor een preek!
Na 12 juli gaan Jo en ik op vakantie, naar Engeland, familie opzoeken, wat wandelen. Dan hebben we na de vakantie de openluchtdienst op 23 augustus, en de startdienst op 13 september.  Allemaal mooie dingen waar we ons op verheugen. En intussen, door heel de zomer, gaan de diensten gewoon door, op de zondagen. U heeft het kunnen zien in Wichmonds Kerkleven.  Ik hoop dat ze goed bezocht zullen worden. 
Met een hartelijke groet!
Tim Wiersum.
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.