Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
In deze tijd van het jaar trekt het kerkelijk leven weer wat aan.  Na de rust van de zomer komen de activiteiten weer op gang.  Op 4 september komt ons projectkoortje weer bijeen om zich wat verder vertrouwd te maken met de mooie liederen die in ons nieuwe liedboek staan. Het koortje gaat oefenen voor de startdienst op 13 september.  Thema van die dienst is gekozen door de landelijke kerk (de Protestantse Kerk in Nederland) en luidt:  Goede Buren.  Goede buren - waar doet dat aan denken?  Het doet mij in de eerste plaats denken aan Jezus. Jezus de goede buurman, de goede naober, die ons leert hoe wij goede buren kunnen zijn. De kerkvaders zeiden dat de barmhartige Samaritaan eigenlijk Jezus is.  Jezus is die goede nabuur die de aan de kant van de weg liggende man te hulp komt. In de Nederlandse tekst van het bekende verhaal (Lucas 10) is dat “de naaste”, maar in de Engelse  “the neighbour”- de nabuur.  Wie … is naar uw mening de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen? Which was neighbour, welke was nabuur? Dat vraagt Jezus aan de wetgeleerde.  Volgens de kerkvaders was het Adam die daar aan de kant van de weg lag, half dood. Adam, overmeesterd, beroofd door de boosdoeners van zonde en kwaad.  Adam, daar alleen, verlaten, kreunend van pijn. Wij, Adam.  De priester die langs komt en die een boog om hem heen maakt, dat is de wet, zo leerde de kerkvaders. De harde wet die ons alleen maar zegt, vanaf een veilige afstand van heiligheid en zelfvoldaanheid: dikke bult eigen schuld. En de leviet  vertegenwoordigt profeten die alleen maar hel en verdoemenis preken en geen heil bieden .  Alleen die goede Samaritaan ontfermt zich, en dat is Jezus die ons overeind helpt en ons weer in het zadel zet van ons bestaan en ons naar de herberg brengt waar wij verzorgd worden - naar de kerk. De kerk een herberg.  Wie is een nabuur geweest voor die man die overvallen werd? vraagt Jezus aan de Schriftgeleerde.  Degene die hem barmhartigheid bewees, zegt deze. Die naar hem toestapte  - daar begint het mee. Jezus als goede nabuur, de naaste die om liefde verlangt.  “Heb uw naaste lief, uw buurman, zo goed als uzelf.” Jezus vraagt de wetgeleerde om Hem lief te hebben. Maar Jezus in ons, gelovigen, wil weer naar de buren stappen.  Hij zoekt contact. Hij wil in de eerste plaats onze buurman zijn, onze naaste.  Hebben we Hem lief als onszelf?  En vervolgens wil Hij via ons  naar onze buurman toe.  Hij zoekt steeds meer liefde.  We worden gedreven door de geest van die goede buur in ons en we maken (weer) contact.  En zelfs al heeft die buurman of buurvrouw ons helemaal niet nodig, toch worden we gedreven door die geest van Jezus, de goede nabuur die naar de ander toestapt, omdat die geliefd wil worden.  Wij kunnen geen priester of leviet zijn die het contact mijden.  Wij hebben liefde nodig want we worden gedreven door de geest van Hem die in ons leeft en die liefde wil. En dus, we kloppen aan.  We maken contact.  Het vraagt soms om wat lef, maar we hebben de geest van Jezus die ons voortstuwt en dus, we laten het gebeuren:  buren worden van elkaar, misschien opnieuw.  Wie was nou buur voor die man die naast de weg lag? Degene die naar hem toeging.
Agenda
Vrijdag 28 augustus, 18.00-18.30 uur: avondgebed in de kerk. Aandacht voor zieken. 
Zondag 30 augustus, 10 uur:  de ochtenddienst.  We zingen o.a. de liederen 534 en 839, die over het thema van de evangelielezing gaan (genezing van een blinde). Kunt u thuis alvast oefenen? Dan zingt het beter in de dienst. 
Maandag 31 augustus, 18.00-18.30 uur: Avondgebed in de kerk: aandacht voor vervolgde christenen in de huidige wereld
Vrijdag 4 september, 17.30-18.00 uur:  avondgebed in de kerk.Aandacht voor zieken.
Vrijdag 4 september, 19.30-20.30 uur:  projectkoor oefent liederen uit het nieuwe liedboek in Withmundi met ds Deddie van Alphen
Zondag 6 september: dienst om 10 uur met ds G. van den Brug
Vrijdag 11 september om 20 uur:  Vrijwilligersavond in Withmundi.  Onderwerp: bloed geven doet leven. Jo Wiersum (donorarts in dienst bij de Nederlandse bloedbank Sanquin en werkzaam bij stichting TRIP – Transfusie en Transplantatie reacties in patiënten), Rien Baauw en Ria Klein-Kranenbarg (beiden hebben regelmatig bloed gegeven) presenteren het onderwerp. Wat beweegt mensen om bloeddonor te worden? Is vrijwillig bloedgeven vandaag nog altijd nodig?  Heeft de bloedbank genoeg bloed? Hoe staat het met veiligheid rondom bloedtransfusie in Nederland? Kom om over deze actuele vragen te horen en te spreken. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee voor iedereen klaar! 
Zondag 13 september: Startzondag!  Thema: Goede Buren.  In het volgende nummer leest u meer hierover.  
Hartelijke groet vanuit de pastorie,

 Tim Wiersum.  
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.