Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Verslag vrijwilligersavond vrijdag 11 september 2015 Verslag vrijwilligersavond vrijdag 11 september 2015
Doel van deze avond is om iets te vertellen over het werk van de bloedbank.
De lezing wordt  gegeven door Jo Wiersum-Osselton, ondersteund door Rien Baauw en Ria Klein Kranenbarg.

Nadat iedereen voorzien is van koffie, opent Ben Hiddink de avond. Hij leest de bijzonderheden voor van elke vrijwilligerscommissie en  vraagt of er nog op- of aanmerkingen van de commissieleden zelf zijn.

Door de kinderoppascommissie wordt nog een 2-zitsbankje gevraagd. Dit wordt meteen opgelost. Bij het liturgisch bloemschikken worden nog enkele dames gevraagd en Gerrie Schepers vraagt nog hulp voor de schoonmaak van de kerk. Verder zijn er geen bijzonderheden te vermelden.

Na het tweede kopje koffie begint de film over Sanquin, de enige bloedbank in Nederland sinds 1998.

Jo verklaart ons wat in de film getoond wordt. Zij is donorarts, doet daar de intake gesprekken en doet onderzoek naar de complicaties van het gedoneerde bloed.

De heer Karl Landsteiner (14-06-1901) is de ontdekker van de bloedgroepen en rhesusfactoren.
Er zijn 4 bloedgroepen, O,  A, B, AB. De grootste bloedgroepen zijn O en A 89%.
Er zijn in Nederland ongeveer 312.200 bloeddonoren.
Ria en Rien zijn al vele jaren bloeddonor. Rien vertelt dat hij bloeddonor is geworden in zijn militaire diensttijd. Je kreeg na het doneren van bloed een extra vrije dag, een extra stuk vlees en een week extra fruit. Hij is nu nog donor.
Ria is ook al heel lang geleden met het doneren van bloed begonnen: eerst in Vorden, daarna in Zutphen en nu in het ziekenhuis te Doetinchem.
Een vrouw mag 3 maal per jaar bloed geven, een man 5 maal per jaar. Men kan zich opgeven tot de leeftijd van 65 jaar en mag doneren tot 70 jaar.
Iedere keer wanneer men bloed doneert is er een hele lijst vragen die eerst ingevuld moet worden.
Voor het doneren wordt eerst de bloeddruk opgemeten.
Ons bloed bestaat uit  rode bloedcellen (erytrocyten), witte bloedcellen (leucocyten), bloedplaatjes (thrombocyten) en plasma (ong. 50%)  en antistoffen.
Rode bloedcellen worden gebruikt voor bloedtransfusie; van het plasma wordt 80% gebruikt voor geneesmiddelen en de bloedplaatjes gebruikt men voor patiënten met b.v. leukemie.

 Jo werkt ook bij TRIP als coördinator. Dit is het Nationaal bureau voor hemo- en biovigilantie. Hier worden gegevens verzameld om de veiligheid van transfusies te verbeteren. Nederland scoort hierin erg hoog.
 
Bovengenoemde lezing werd door allen gevolgd onder het genot van een hapje en een drankje. Het was al met al een zeer leerzame avond.  
Hilly Bakker
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.