Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bij de diensten Bij de diensten
De komende diensten:
Zondag 8 november:  ZWO dienst met Pr Rien Baauw
Zondag 15 november:  Heilig Avondmaal – T.Wiersum
Voor zondag 15 november staat een gedeelte uit het Evangelie van Marcus op het rooster.  Het begint zo: “Bij zijn onderricht zei Hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden, die graag in plechtige gewaden rondlopen en graag gegroet worden op het marktplein, graag vooraan in de synagoge zitten, en op de ereplaats bij het feestmaal. Mensen die de huizen van de weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden opzeggen – over hen zal een bijzonder streng vonnis geveld worden.’ Zo, geen zachte taal! Die schriftgeleerde, ben ik die niet?  Ik voel me aangesproken. Lezer, wat moet ik hier over zeggen in de preek? Hierover kan de dominee alleen zeggen dat hij berouw heeft dat hij en de rest van de clerus zich in het verleden zo weinig van de woorden van de Here Jezus hebben aangetrokken, en misschien nog. Er zijn zo veel voorbeelden van te bedenken. Plechtige gewaden droeg ik zelf vooral in de kerk in Afrika. Daar stond de dominee in hoog aanzien. Hij werd respectvol bejegend, en op bijeenkomsten zat hij vooraan.  Of ik huizen van weduwen opgegeten heb, weet ik niet, maar ik kreeg wel vaak van de gemeenteleden heerlijke schotels voedsel. Dat zou wat geld hebben gekost, geld wat de mensen  nauwelijks hadden. En lange gebeden heb ik zeker opgezegd, maar verder de wereld helaas weinig veranderd, vrees ik.  Ik was en ben nog steeds de rijke westerling en vele van de Afrikaanse gemeenteleden bleven arm, heel arm…  Zij zitten  daar nog en worstelen iedere dag om te overleven, denken misschien na over een reis, een reis door Afrika naar de noordkust, de Middellandse Zee over in een krakkemikkig bootje, naar de EU, waarvan ze weten – daar is het paradijs, maar zullen ze ons daar wel binnenlaten? Nou, van mij mogen alle grenzen open. Want wie ben ik om ze tegen te houden, lezer, ik die hier zit met mijn royaal inkomen in een mooie warme pastorie met uitzicht op een prachtige tuin, waar de appelboom zo veel vrucht geeft, dat ik het niet op kan krijgen. “Over hen zal een bijzonder streng vonnis geveld worden,”  zegt Jezus. Over mij dus, schriftgeleerde anno 2015. Maar geloof ik dit, lezer?  Jazeker geloof ik dit en vaak wil ik het ook horen - alleen deze woorden houden mij bij het geloof.  Nee, laat ik anders maar bier en wijn gaan drinken, lekker fietsen op zondagochtend, genieten van alle dagen die God mij geeft in de mooie Achterhoek onder de zon, ik ben pas 60 geworden, dus zo lang heb ik niet meer, ik heb dan ook haast, ja haast.  Haast hebben heb ik altijd fijn gevonden.  Ik ben iemand van op het nippertje:  direct aan de slag, want het kan nog net goed komen. De spanning zit er in.
Maar de tekst loopt door.  “Gezeten tegenover de offerkist, bekeek Hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist gooide. Veel rijken gooiden er veel in. Er kwam een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen. Want allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had, heel haar levensonderhoud.’ O wee! Als ik dit lees, lezer, dan denk ik, Jezus legt de lat wel erg hoog.  Het komt met mij nooit goed. Wat ik ook doe, die weduwe evenaar ik niet. Wat nu?  Maar is zij niet gewoon dom?  Heeft zij het gezonde verstand niet verloren?  Of… heeft zij een kennis van God die ik niet heb? Weet zij iets dat wij met onze rijkdom niet of nauwelijks meer beseffen?  En is dat dan meer waard dan geld?  In ieder geval, God bestaat, anders zou zij niet verschijnen. Kijk, daar gaat ze, wandelend met God de tempel uit. Gezien.  Ja maar van binnen gezien, door degene, de enige die zover kan zien. Zo iemand is er dus ook. Dat geeft mij weer hoop. Hij zal mij niet miskennen en met hem kan ik open kaart spelen… 
De tekst loopt nog door.  Maar laat ik daar verder niet op ingaan, want ik moet toch wel iets verborgen houden voor zondag 15 november.  Anders gaat er helemaal niemand meer komen.  Maar nee, dat is niet waar. Mensen komen niet alleen voor de preek. Ze komen voor het samenzijn, voor het zingen en het bidden, voor het praten bij de koffie na de dienst. We ontmoeten elkaar en het is gezellig. De kerk biedt meer dan een preek. En zondag 8 november wordt helemaal mooi – een ZWO-dienst.  Zending, Werelddiaconaat en Oecumene.  We krijgen de kans om aan de slag te gaan. Zien we elkaar dan, lezer?  T. Wiersum.
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.