Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Als u dit leest is het Sinterklaas. Bent u druk met gedichtjes schrijven? Lastig, hè.  Als ik er een schrijf dan wordt het meestal een mengsel van Nederlands met Engels.  Mijn moedertaal biedt vaak uitkomst bij het zoeken naar rijmwoorden. Vind je geen woord dat rijmt met cadeau dan schrijf je eenvoudig I don’t know. Of zoiets. Wel zo handig als het 5 uur ’s middags is op 5 december en je moet nog beginnen.  Sinterklaas is een mooi feest en zeker het vieren waard. Ik erger mij ook enorm eraan als ik zie hoe het Angelsaksische kerstfeest Sinterklaas hier en daar in het nauw brengt.  Winkels getooid met kerstversiering vóór 5 december bezoek ik niet.  Heb ik een hekel aan. Ga ik gewoon niet in.  Trouwens, de hele verangelsaksiching van het kerstfeest vind ik een ramp. Father Christmas heeft niets met Christus te maken.  Terwijl Sinterklaas goed past in de tijd van Advent.  Sinterklaas beloont, maar kan ook straffen. Kinderen worden speels herinnerd aan het verschil tussen goed en slecht gedrag. Zo roept ook Johannes de Doper in Advent op tot bekering. Hij zegt: Verander uw gedrag en bereid u voor op de komst van Christus. Hij wil gerechtigheid.  Van de Angelsaksische Father Christmas hoor je dat helemaal niet.  Hij zegt alleen maar: Alles zit goed, consumeermeermeer! En daarom is hij ook zo welkom in het westen. Want  shoppen is de nieuwe religie en mensen zoeken hun heil in steeds meer  spulletjes.  Hoe krijgt de geest in ons een kans? Advent is een tijd voor meditatie en gebed. Jezus zegt: Er is meer dan feesten en spelen.  Een mens leeft niet van brood alleen maar van ieder woord dat komt uit de mond van God.  In Advent moet de mens de woestijn in, weg van alle verdovende drukte. Waarom zijn we op de wereld?  Om God te leren kennen, en om dan vanuit die kennis anders te gaan leven. In Advent luidt de oproep tot inkeer. Wachet auf, ruft uns die Stimme!  Een prachtig lied. We zingen het op 6 december.  Schud ons wakker, God, uit onze geestelijke slaap.
De komende diensten:
Zondag 6 december:  2e Adventzondag: dienst om 10 uur. ‘
Zondag 13 december:  3e Adventzondag:  dienst met ds Jan Kool om 10 uur.
Vrijdag 11 december, 19:30 uur: oefening van ons projectkoor onder leiding van ds Deddie van Alphen. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar heeft het projectkoor een mooie bijdrage geleverd aan de dienst. Het zong, onder pianobegeleiding, delen van twee prachtige liederen en ondersteunde de gemeente bij de andere gezangen.  Het is fijn dat we van meerdere koren, stemmen en talenten gebruik kunnen maken in onze kerk.  Ook Anja Schieven speelde heel mooi op dwarsfluit tijdens de dienst van 22 november. We zijn rijk bedeeld als gemeente.  Ons projectkoor oefent op vrijdag 11 december om 19.30 uur voor de gemeentezang. Iedereen is welkom om zich bij het koortje aan te sluiten. We oefenen in Withmundi, voor een uurtje.
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.