Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Groeien in geloof of wel… delen en ontvangen van vitamine G Groeien in geloof of wel… delen en ontvangen van vitamine G
Groeien en hierbij vitamientjes ontvangen wie wil dat niet?
Gespreksavonden waar ‘geloven’ centraal staat; daar gaan we in januari mee starten. We weten dat er een geloofsgeschiedenis is, maar er is meer… geloof / geloven is ook leven. Leven hier, nu en morgen!
Er is geloof en er zijn gelovigen. Deze avonden gaan we over de gestalten van het geloof met elkaar in gesprek. Waarbij het dan ook goed is om te benoemen dat er niet slechts één soort gelovigen is. Weliswaar richt het geloof zich op die ene God, maar dit geloof ontplooit zich op verschillende wijzen, in verschillende mensen.
Deze gespreksavonden spreken we met elkaar over de beleving van ons geloof, gekoppeld aan vier gestalten n.l. een lente – zomer – herfst en winter gestalte. Deze gestaltes zijn dan uitgangspunten om te helpen de dialoog – het gesprek met elkaar aan te gaan. Elke jaar getijde heeft zijn schoonheid en dat geldt ook voor elk van de ermee vergeleken geloofsgestalten / beleving. De jaargetijden lopen over in elkaar – zo ook de geloofsgestalten van mensen. Daarbij heeft hopelijk elke gelovige wel iets van de lente gestalte, en waarschijnlijk weet elke gelovige ook wel iets van de wintergestalte.
Uitgaande van deze gedachten: de vierjaargetijden en je eigen persoonlijke geloofsbeleving /gestalten, nodig ik u  uit met elkaar hierover in gesprek te gaan.    
Zondag 10 januari staat het thema  “Ik geloof ” centraal in de viering.
Donderdag 14 januari starten we dan met de eerste gespreksavond om 19.45 uur in de pastorie. Waarna we dan samen de andere avonden gaan invullen.  Hartelijk welkom op de gespreksavonden waar we de G – vitamientjes samen mogen delen!
 
Met vriendelijke groet,
Rien Baauw      
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.