Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Oliebollen bakken 2015 Oliebollen bakken 2015
Op zaterdag 7 november was het weer zover het jaarlijkse oliebollen bakken met als doel een mooi bedrag bij elkaar te halen [door middel van de oliebollen verkoop] voor het onderhoudsfonds. Om 6.oo uur begon de eerste groep enthousiaste groep oliebollenbakkers te bakken. Na een poosje kwamen ze er achter dat er een bak niet helemaal goed op temperatuur kwam dus moest deze vervangen worden door een andere. Dat was een beetje pech maar niet getreurd toen het eenmaal allemaal draaide en de eerste verkopers rond 10.00 uur kwamen was er al een mooie voorraad gebakken. Soms moesten de verkopers even wachten voor er weer een voorraad was om te verkopen maar deze vrijwilligers werden voorzien van een kop koffie met een oliebol [je moet ze toch geproefd hebben om ze te kunnen verkopen] of een kop soep. Al met al een gezellige boel waar ik jaarlijks naar kan uitkijken. Uiteindelijk bleek dat we er meer gebakken hadden dan dat de verkopers konden verkopen maar ook daar werd snel een prachtige oplossing voor bedacht. De voedselbank in Zutphen hebben we blij kunnen maken met de laatste zakken die we niet meer konden verkopen. De opbrengst van de oliebollen bedraagt maar liefst € 1800.- een mooi bedrag voor het onderhoudsfonds. Graag wil ik Wilfried en Janet bedanken voor de gastvrijheid die jullie toch elk jaar maar weer bieden aan ons zodat wij de ruimte hebben om het deeg te maken de oliebollen te bakken en te verpakken, hier zijn we heel erg blij mee! Verder wil ik ook hierbij alle vrijwilligers heel erg bedanken zonder jullie zou dit niet zo’n succes zijn geworden. Ik hoop dat we met z’n allen er volgend jaar weer net zo’n mooie activiteit van kunnen maken.
 
Een enthousiaste oliebollenbak
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.